Germania Sport

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA „Pogodi najveći tečaj“

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA „Pogodi najveći tečaj“

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 1. Germania Sport d.o.o., Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradno natjecanje pod nazivom „Pogodi najveći tečaj“.
 2. Nagradno natjecanje regulirano je ovim Pravilima kao natjecanje u kojem se nagrada dijeli ovisno o najvećem ostvarenom tečaju kombinacije te se ne smatra nagradnom igrom u smislu Zakona o igrama na sreću.

Članak 2.

 1. Nagradno natjecanje održava se u dva kruga i to;
 • krug u razdoblju od 02.05.2022. godine do 13.06.2022. godine (1. krug nagradnog natjecanja);
 • krug u razdoblju od 20.08.2022. godine do 06.11.2022. godine (2. krug nagradnog natjecanja).

Članak 3.

 1. Ova Pravila nagradnog natjecanja biti će objavljena na stranicama germaniasport.hr najkasnije do dana 01.05.2022. godine.

Članak 4.

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnom natjecanju imaju sve osobe starije od 18 godina koje su uplatile listić za klađenje na bilo kojem uplatnom mjestu Germania Sport kladionice, na samoposlužnom terminalu za klađenje Germania Sport kladionice ili putem interneta, a čiji listić kumulativno ispunjava uvjete iz članka 5. ovih Pravila.

NAČIN SUDJELOVANJA

 1. krug nagradnog natjecanja

Članak 5.

 1. Igrač koji želi sudjelovati u nagradnom natjecanju mora u razdoblju trajanja nagradnog natjecanja izvršiti uplatu listića koji ispunjava sljedeće uvjete:
 • Svi parovi na listiću moraju biti parovi sportskog klađenja. Listići klađenja na loto i virtualnih igara, te klađenja uživo ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja;
 • Minimalni broj odigranih parova na listiću je 4 (četiri);
 • Minimalna uplata na listiću mora biti 2,00 kn (dvije kune);
 • Sistemski listići ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja;
 • Listići sa jednim promašenim parom koji su ispunili uvjet za bonus „Naplati promašaj“ ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja;
 • Bonus listići, specijali (specijali utakmica, golgeterski i/ili grubi listić) te klađenja na dugoročne oklade (osvajač pojedine lige) ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja kao ni eventualno prognoziranje ishoda nesportskih događaja;
 • Početak odigravanja posljednjeg sportskog događaja koji se nalazi na listiću mora biti najkasnije do 21:00 sat tog dana za taj natjecateljski dan. Dakle na listiću se mogu nalaziti isključivo utakmice iz tog natjecateljskog dana.
 • Svi događaji na listiću moraju biti odigrani predmetnog dana kada je uplaćen listić i završiti najkasnije do 23 sata i 59 minuta predmetnog dana natjecanja;
 • Listić mora biti dobitan.
 1. Pobjednik natjecanja je jedan igrač svakog dana trajanja nagradnog natjecanja koji ima dobitni listić sa najvećim tečajem kombinacije (ukupnim tečajem) i ispunjava sve uvjete iz st.2. ovog članka Pravila.
 2. Drugoplasirani u natjecanju je igrač koji ima dobitni listić sa drugim najvećim pogođenim tečajem kombinacije (ukupnim tečajem), trećeplasirani je igrač koji ima dobitni listić sa trećim najvećim pogođenim tečajem kombinacije (ukupnim tečajem), i tako redom sve do zadnjeg sudionika (igrača) na rang listi iz čl. 7. ovih Pravila.
 3. Ukoliko se klađenje na bilo koji sportski događaj sa natjecateljskog listića poništi ili se iz nekog drugog razloga, a sukladno Pravilima klađenja Germania Sport kladionice, za taj događaj obračuna tečaj 1, taj događaj se ne uzima u obzir prilikom obračuna ukupnog tečaja.
 4. Završetak posljednjeg sportskog događaja koji se nalazi na natjecateljskom listiću mora biti najkasnije do 23 sata i 59 minuta predmetnog natjecateljskog dana u kojem je odigran listić. Ukoliko se početak odigravanja nekog događaja sa listića iz bilo kog razloga odgodi ili ne odigra do navedenog vremena odnosno do 23 sata i 59 minuta predmetnog dana, taj listić se ne uzima u obzir, odnosno ne ispunjava uvjete ovog natjecanja.

NAČIN SUDJELOVANJA

 1. krug nagradnog natjecanja

Članak 6.

 1. Pravila sudjelovanja i ostvarivanja nagrada u 2. krugu nagradnog natjecanja su ista kao i za 1. krug natjecanja kako je to propisano u čl. 5. ovih Pravila.
 2. U slučaju promjene termina odnosno razdoblja 2. kruga natjecanja ili pravila sudjelovanja i ostvarivanja nagrada u 2. krugu Nagradnog natjecanja, o istom će Priređivač pisanim putem obavijestiti igrače (sudionike) na službenoj stranici Priređivača germaniasport.hr.

OBAVIJESTI O RANG LISTI  I OBJAVA DOBITNIKA

Članak 7.

 1. Šifre najuspješnijih dnevnih dobitnih listića, odnosno listića sa najvećim pogođenim tečajem za određeni dan trajanja nagradnog natjecanja koji ispunjavaju uvjete iz ovog Pravilnika i eventualno uplatnog mjesta i/ili samoposlužnih terminala na kojem su listići uplaćeni, biti će objavljivani na dnevnoj bazi svaki dan trajanja Nagradnog natjecanja na web stranici germaniasport.hr  i u svakoj pojedinoj poslovnici.
 2. U slučaju da dva ili više listića imaju isti najveći tečaj, pobjednik je onaj listić koji je vremenski odigran (uplaćen) ranije. Isto pravilo vrijedi i za drugoplasiranog, trećeplasiranog i ostale
 3. S obzirom na stavak 1. ovog članka Pravila, igrači su dužni redovno, na dnevnoj bazi pratiti objavljene rezultate najvećeg ostvarenog tečaja za predmetni dan te ukoliko je njihov listić objavljen kao listić s najvećim ostvarenim tečajem za određeni dan, dužni su prilikom predaje dobitnog listića radniku Priređivača i isplate dobitka, dati i svoje osobne podatke uz predočenje osobne iskaznice (ime i prezime, adresa, OIB ili broj osobne iskaznice te broj telefona). U slučaju da je riječ o listiću uplaćenom na samoposlužnom terminalu, igrači su dužni izvršiti isplatu dobitka na uplatnom mjestu Priređivača ili kontaktirati Priređivača na besplatni info broj 0800 400 402 radi dogovora o mjestu i vremenu isplate dobitka.
 4. U roku od 3 (tri) radna dana nakon objave podataka o dobitniku za pojedini dan trajanja Nagradnog natjecanja, dobitnik je dužan kontaktirati Priređivača.
 5. Ukoliko se radi o Internet igračima, oni su dužni u istom roku kontaktirati Priređivača i pružiti svoje korisničke podatke.
 6. Ukoliko se netko od dobitnika ne javi Priređivaču u ranije navedenom roku, pobjednici svakog natjecateljskog dana će biti listići sa najvećom pogođenim tečajem (ukupnim tečajem) sa ispunjenim uvjetima iz ovih Pravila koji su odigrani putem interneta na stranici germaniasport.hr ili aplikaciji. Listići uplaćeni na uplatnim mjestima i/ili samoposlužnim automatima (kladomatima) u ovom slučaju nemaju mogućnost preuzeti mjesto dobitnika za taj dan.
 7. Pravilo iz prethodnog stavka ovog članka Pravilnika primjenjuje se i u eventualnim slučajevima nepojavljivanja igrača sa sljedećim najuspješnijim listićem na rang listi u navedenom roku.

NAGRADNI FOND

Članak 8.

 1. Priređivač dodjeljuje 122 nagrade za 122 pobjednika svakog natjecateljskog dana tijekom trajanja Nagradnog natjecanja i to:

– pobjedniku svakog natjecateljskog dana osigurava se nagradno putovanje u Katar, povratna zrakoplovna karta na direktnom charter letu Zagreb – Doha – Zagreb (putovanje i povratak su u istom danu), transfere turističkim autobusom zračna luka – grad- stadion – zračna luka, kao i karta za utakmicu Hrvatske nogometne reprezentacije koja će se održati dana 23.11.2022. godine

 1. Šifre svih 122 dobitna listića iz prethodnog stavka ovog članka Pravilnika kao i eventualno ostale podatke vezane za dobitne listiće (uplatno mjestom, tečaj i dr.) Priređivač će objaviti na će objaviti na stranici germaniasport.hr najkasnije do 15.11.2022. godine.

 

PODJELA I PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 9.

 1. Priređivač će nagrade dobitnicima uručiti osobno u sjedištu Priređivača i/ili na nekom drugom mjestu koje odredi Priređivač.
 2. Datum i mjesto uručenja nagrada biti će objavljeno na germaniasport.hr

 

Članak 10.

 1. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnici Nagradnog natjecanja moraju Priređivaču dati na uvid osobne dokumente kojima mogu dokazati svoj identitet. Također, uvjet je posjedovanje važeće putovnice, kao i ispunjeni eventualni uvjeti za mogućnost putovanja od strane vlasti države Katar (npr. potvrda o cijepljenju ili negativan PCR test i dr…).
 2. U slučaju da dobitnici ne ispune uvjete za dodjelu nagrada poput posjedovanja važeće putovnice, kao i ispunjenih uvjeta za mogućnost putovanja od strane vlasti države Katar, igrač odnosno dobitnik je dužan da uvjete neispunjavanja prijavi najkasnije 15 dana prije zakazanog puta kako bi se mogla organizirati primopredaja nagrade na drugog igrača. U slučaju neispunjavanja navedenog zahtjeva igrač je u obavezi refundirati troškove puta i karata za utakmice Priređivaču.
 3. Pravilo iz prethodnog stava se primjenjuje i u eventualnim slučajevima nepojavljivanja sudionika (igrača) sa sljedećim najboljim listićima iz stavka 7. ovog Pravilnika.
 4. Dobitnici ovog Nagradnog natjecanja preuzimaju nagradu potpisivanjem Izjave o preuzimanju nagrade.
 5. Nagrade koje se dodjeljuju pobjednicima Nagradnog natjecanja obuhvaćaju isključivo troškove definirane člankom 8. ovog Pravilnika. Svi ostali troškovi (hrana, eventualni smještaj, troškovi putovanja na samoj destinaciji koji nisu uključeni u aranžman, troškovi eventualnog liječenja i dr.), kao i svi drugi troškovi padaju isključivo na teret pobjednika Nagradnog natjecanja.
 6. Isto tako, Priređivač ne snosi rizik, niti troškove koji mogu nastati za pobjednika Nagradnog natjecanja iz bilo kojih redovnih ili izvanrednih okolnosti koje ne ovise od volje Priređivača.
 7. Priređivač nije odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak ili povredu koje pretrpi pobjednik u Nagradnom natjecanju, a koja je nastala ponašanjem odnosno radnjom počinjenom od strane pobjednika Nagradnog natjecanja odnosno sudionika u Nagradnom natjecanju.
 8. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za ponašanje pobjednika Nagradnog natjecanja na navedenoj lokaciji.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 11.

 1. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natjecanju Sudionici pristaju da Priređivač obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za sudjelovanje u ovom Nagradnom natjecanju.
 2. Priređivač će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natjecanja te za statističku obradu podataka.
 3. Sudjelovanjem u Nagradnom natjecanju svaki igrač pristaje na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuje Priređivača da upotrebljava njegove osobne podatke u svrhu javne objave rezultata Nagradnog natjecanja, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala u vezi s Nagradnim natjecanjem, putovanjem i svim aktivnostima na putovanje i to bez naknade, te je suglasan da Priređivač, u slučaju ostvarivanja dobitka u Nagradnom natjecanju, preuzimanje nagrade, putovanje, sudjelovanje na utakmici i sve ostale događaje u kojima je sudjelovao pobjednik Nagradnog natjecanja može bez naknade fotografirati, snimati ili zabilježiti na neki drugi način te da je preuzimanje nagrade javno.
 4. Pobjednici Nagradnog natjecanja, uplatom listića koji ispunjavaju uvjete ovog Nagradnog natjecanja i osvajanjem nagrada daju Priređivaču suglasnost i pravo da Priređivač i/ili agencija koju je Priređivač angažirao, u svrhu promocije Nagradnog natjecanja može koristiti njihove osobne podatke: ime i prezime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korištenja.
 5. Više informacija o zaštiti osobnih podataka saznajte na poveznici: https://www.germaniasport.hr/hr/o-nama/privatnost

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

 1. Dobitnici Nagradnog natjecanja nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većoj količini od one predviđene ovim Pravilima.
 2. Novčane isplate nagrada nisu moguće, nagrade nisu prenosive, te nisu moguće zamjene nagrada.
 3. U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natjecanja, stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natjecanja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.
 4. Priređivač zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.
 5. Priređivač zadržava pravo da u svakom trenutku prekine Nagradno natjecanje ili izmjeni pravila, osobito u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti koji ne ovise od volje Priređivača.
 6. O svim promjenama i novostima o Nagradnom natjecanju, Priređivač će igrače obavještavati objavama na web stranici Priređivača germaniasport.hr i poslovnicama Priređivača.
 7. Ova pravila Nagradnog natjecanja stupaju na snagu danom objavljivanja.

 

Zagreb, 29.04.2022. godine

Germania Sport d.o.o.

Matej Miloš, član uprave