Germania Sport

ODLUKA O ORGANIZIRANJU TURNIRA NA ONLINE GERMANIA CASINU „MJESEC TURNIRA POWERED BY EGT“

U skladu sa odredbama Općih pravila sudjelovanja u igrama putem interneta priređivača Germania Sport d.o.o., Matej Miloš, član uprave  trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 28.04.2022. godine, sljedeću

 

ODLUKA

O ORGANIZIRANJU TURNIRA

NA ONLINE GERMANIA CASINU

„MJESEC TURNIRA POWERED BY EGT“

 

Članak 1.

1)            Priređivač Germania Sport d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje promotivni turnir na igrama providera EGT pod nazivom „MJESEC TURNIRA POWERED BY EGT“ (u daljnjem tekstu: Mjesec Turnira) počevši od dana 01.05.2022. godine do 31.05.2022. godine i to po jedan turnir svaki dan trajanja Mjeseca Turnira u razdoblju od 00:00 sati do 23:59 sati (Dnevni Turnir). Pravo ostvarivanja nagrada u navedenom Turniru imaju igrači (sudionici) koji tijekom bilo kojeg dana trajanja Mjeseca Turnira posjete Germania online casino i  sudjeluju u jednom ili više dnevnih Turnira sukladno odredbama ovih Pravila.

2)            Sudionici (igrači) za vrijeme trajanja Turnira skupljaju bodove prema formuli BET/10=BODOVI (Primjer: 10,00 kn BET/10 = 1 Bod) unutar igre koja sudjeluje u promociji.

3)            Igre providera EGT za svaki pojedini dan Dnevnog Turnira su:

01.05. Shining Crown

02.05. Burning Hot

03.05. 5 Dazzling Hot

04.05. 40 Burning Hot

05.05. Supreme Hot

06.05. Secrets of Sherwood

07.05. 100 Super Hot

08.05. 40 Burning Hot 6 Reels

09.05. 40 Super Hot

10.05. Secrets of Alchemy

11.05. 5 Burning Heart

12.05. 20 Dazzling Hot

13.05. 20 Golden Coins

14.05. 20 Hot Blast

15.05. 20 Super Hot

16.05. 10 Burning Heart

17.05. 20 Burning Hot

18.05. 100 Burning Hot

19.05. Extra Stars

20.05. Burning Hot 6 Reels

21.05. Flaming Hot Extreme

22.05. Frog Story

23.05. Diamond Plus

24.05. Great 27

25.05. Vampire Night

26.05. Extremely Hot

27.05. Amazons’ Battle

28.05. 30 Spicy Fruits

29.05. Dorothy’s Fairyland

30.05. 5 Great Star

31.05. Viking Rising

 

4)            Bodovi se zbrajaju za svaki dan Dnevnog Turnira samo u igri koja je određena za predmetni dan Dnevnog Turnira sukladno točki 3) ovog Turnira.

5)            Pobjednik Dnevnog Turnira je sudionik (igrač) koji nakon završetka Dnevnog Turnira osvoji najveći broj bodova.

6)            Priređivač ukupno dodjeljuje 20 nagrada za svaki pojedini dan Dnevnog turnira odnosno ukupno 620 nagrada za pobjednike Dnevnih Turnira u razdoblju trajanja Mjeseca Turnira te 3 finalne nagrade koje priređivač dodjeljuje pobjednicima Mjeseca Turnira i to sudionicima (igračima) koji zauzmu 1. do 3. mjesto na rang listi najviše osvojenih bodova ostvarenih tijekom svih Dnevnih Turnira (zbroj ostvarenih bodova u svim Dnevnim Turnirima).

7)            U slučaju da dva ili više sudionika (igrača) nakon završenog Dnevnog turnira ili Mjeseca Turnira imaju jednak broj osvojenih bodova, sudionik (igrač) koji je vremenski prije osvojio bodove će biti više rangiran na rang listi igrača.

8)            Nagrade koje će priređivač dodijeliti sudionicima (igračima) koji osvoje 1. do 20. mjesto svaki dan Dnevnog Turnira su;

  1. nagrada – bonus od 2.000,00 kn (prvoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 2.000,00 kn)
  2. nagrada – bonus od 700,00 kn (drugoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 700,00 kn)
  3. nagrada – bonus od 300,00 kn (trećeplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 300,00 kn)
  4. nagrada – bonus od 200,00 kn (četvrto plasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 200,00 kn)
  5. do 10. nagrada – bonus od 100,00 kn (petoplasirani do deseto plasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 100,00 kn)
  6. do 20. nagrada – bonus od 50,00 kn (jedanaesto plasirani do dvadeseto plasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 50,00 kn).

9)            Nagrade odnosno bonusi će biti dodijeljeni sudionicima (igračima) u roku od 24 sata od završetka Dnevnog Turnira na njihov korisnički račun.

10)         Svaki dan trajanja Mjesečnog Turnira biti će objavljena rang lista dobitnika Dnevnog Turnira od prethodnog dana i ukupna rang lista Mjesečnog Turnira.

11)         Finalne nagrade koje će priređivač dodijeliti sudionicima (igračima) koji osvoje 1. do 3. mjesto u  Mjesečnom Turniru;

  1. nagrada – bonus od 10.000,00 kn (prvoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 10.000,00 kn) i EGT brandirani poklon paket
  2. nagrada – EGT brandirani poklon paket
  3. nagrada – EGT brandirani poklon paket

12)         Pobjednici Mjesečnog Turnira će biti objavljeni dana 01.06.2022. godine. Bonus za pobjednika Mjesečnog Turnira biti će dodijeljen u roku od 24 sata od proglašenja pobjednika na njegov korisnički račun. EGT brandirani poklon paket će biti dodijeljeni u roku od 15 dana od objave proglašenja rezultata.

13)         U ovom Turniru ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji.

Članak 2.

1)            Priređivač zadržava pravo promjene ove Odluke, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki drugi uzrok.

2)            Priređivač ima pravo suspendirati i/ili ukinuti potencijalni bonus ukoliko sudionik (igrač) prekrši ova pravila ili bilo koja druga pravila Priređivača.

3)            Ukoliko Priređivač utvrdi da više osoba radi za jednu osobu, ili ako jedna osoba pokušava suprotno pravilima ostvariti potencijalni bonus na tuđem korisničkom računu, ili krši bilo koja pravila Priređivača,  neće imati mogućnost ostvarenja odnosno isplate bonusa.

4)            Osobni podaci sudionika (igrača) ove promotivne aktivnosti prikupljaju se u svrhu provođenja ove promotivne aktivnosti. Osobni podaci omogućuju identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Sudjelovanjem u ovoj promotivnoj aktivnosti sudionici (igrači) daju odobrenje da se osobi podaci sudionika (igrača) prikupljaju u ranije navedenu svrhu.

5)            O svim promjenama i novostima vezano za ovu Odluku, Priređivač će sudionike (igrače) obavještavati objavama na web stranici Priređivača promo.germaniasport.hr.

6)            Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 01.05.2022. godine te se objavljuju na web stranici priređivača https://www.germaniasport.hr .

 

Germania Sport d.o.o.

Član uprave

Matej Miloš