Germania Sport

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA „TEČAJ 24 ZA PIVA 24“

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA „TEČAJ 24 ZA PIVA 24“

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 1. Priređivač Germania Sport d.o.o., Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradno natjecanje pod nazivom „Tečaj 24 za piva 24“ (u daljnjem tekstu: Nagradno natjecanje). Nagradno natjecanje regulirano je ovim Pravilima kao natjecanje u kojem se nagrada dijeli ovisno ispunjenju uvjeta natjecanja odnosno točne prognoze svih događaja na listiću, te se ne smatra nagradnom igrom u smislu važećeg Zakona o igrama na sreću.

 

Članak 2.

 1. Nagradno natjecanje održava se u razdoblju od 13. kolovoza 2021. godine do isteka zaliha o čemu će igrači biti obaviješteni na Internet stranicama Priređivača.

 

Članak 3.

 1. Ova Pravila nagradnog natjecanja biti će objavljena na stranicama www.germaniasport.hr dana 12. kolovoza 2021. godine.

 

Članak 4.

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnom natjecanju imaju sve osobe starije od 18 godina koje su uplatile listić za klađenje na bilo kojem uplatnom mjestu Germania Sport kladionice, putem interneta ili na samoposlužnom terminalu za klađenje (terminalu), a čiji listić kumulativno ispunjava uvjete iz članka 5. ovih Pravila.

 

NAČIN SUDJELOVANJA

Članak 5.

 1. Igrač koji želi sudjelovati u pojedinom kolu Nagradnog natjecanja mora počevši od 13. kolovoza 2021. godine jednom danu trajanja nagradnog natjecanja izvršiti uplatu listića koji ispunjava sljedeće uvjete:

1.1 Svi događaji na listiću moraju biti događaji sportskog klađenja. Listići klađenja na loto odnosno izvlačenje brojeva, klađenje na ishode virtualnih igara, te klađenja uživo ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja;

1.2 Minimalni ukupno pogođeni tečaj na listiću je 24 (dvadeset četiri);

1.3 Najmanji iznos uplate na listiću je 10,00 (deset) kuna;

1.4 Listić mora imati pogođene sve ishode događaja na listiću. Dobitni listić sa jednim promašenim ishodom događaja, kao i listići sa više promašenih ishoda događaja ne ulaze u obračun za natjecanje;

1.5 Na listiću moraju biti sportski događaji koji se odigravaju tijekom trajanja jednog kola Nagradnog natjecanja, odnosno pojedinog dana natjecanja;

1.6 Posljednji sportski događaj koji se nalazi na natjecateljskom listiću mora početi najkasnije do 22:00 sata predmetnog dana natjecanja odnosno pojedinog kola Nagradnog natjecanja, a u suprotnom se neće uzeti u obzir za ovo Nagradno natjecanje;

1.7 U obračun ne ulaze listići sa okladama na broj golova u rukometu, te poene, asistencije, skokove u košarci;

1.8 U Nagradno natjecanje ne ulaze sistemski listići;

1.9 Listići koji imaju jedan ili više promašenih ishoda događaja kao i listići na kojima se nalazi/e događaj/i koji se ne odigravaju tijekom jednog kola natjecanja, već je riječ o listićima na kojima se događaji odigravaju u više dana, ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja.

 1. Pojedini igrač (sudionik) može sudjelovati u svakom kolu Nagradnog natjecanja i u okviru jednog kola Nagradnog natjecanja uplatiti više listića koji zadovoljavaju uvjete iz prethodnog stavka ovog članka Pravila.
 2. Dobitnici jednog kola Nagradnog natjecanja odnosno jednog dana natjecanja su svi igrači u jednom danu trajanja natjecanja koji imaju dobitne listiće sa pogođenim svim ishodima događaja, a koji ispunjavaju i sve ostale uvjete iz stavka 1. ovog članka Pravila.
 3. Ukoliko se klađenje na ishod bilo kojeg sportskog događaja sa natjecateljskog listića poništi ili se iz nekog drugog razloga, a sukladno Općim pravilima klađenja Priređivača, za taj događaj obračuna tečaj 1, taj događaj se ne uzima u obzir prilikom obračuna ukupnog tečaja.
 4. Ukoliko se početak odigravanja nekog događaja sa listića iz bilo kojeg razloga odgodi za termin poslije navedenog u stavku 1. točka 7. ovog članka Pravila, taj listić se ne uzima u obzir, odnosno ne ispunjava uvjete ovog natjecanja.

 

OBJAVA DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADE

Članak 6.

 1. Podaci o dobitnicima za svako pojedino kolo Nagradnog natjecanja, ažuriraju se i objavljuju na dnevnoj bazi svaki dan trajanja Nagradnog natjecanja na web stranici www.germaniasport.hr i u svakoj pojedinoj poslovnici.
 2. Zadnji brojevi šifre dobitnih listića, tečajevi i mjesto uplate biti će objavljeni na www.germaniasport.hr te na svim uplatnim mjestima, svakog dana održavanja natjecanja.
 3. S obzirom na stavak 1. ovog članka Pravila, igrači su dužni redovno, na dnevnoj bazi pratiti objavljene rezultate odnosno dobitnike za pojedino kolo natjecanja.
 4. U roku od 3 (tri) radna dana nakon objave svih konačnih rezultata Nagradnog natjecanja za svako pojedino kolo Nagradnog natjecanja i podataka o dobitnim listićima, svaki od vlasnika dobitnog listića pojedinog kola natjecanja je dužan kontaktirati Priređivača odnosno doći na uplatno mjesto radi isplate dobitka po listiću i preuzimanja nagrade, u suprotnom gubi pravo na nagradu.
 5. Ukoliko se radi o dobitniku pojedinog kola natjecanja koji je uplatio listić preko interneta, isti je također dužan u roku iz prethodnog stavka ovog članka Pravila kontaktirati Priređivača i pružiti svoje korisničke podatke, radi dogovora oko primopredaje nagrade, a u suprotnom gubi pravo na nagradu.
 6. Ukoliko se radi o dobitniku pojedinog kola natjecanja koji je uplatio listić na samoposlužnom terminalu za klađenje (kladomatu), isti je također dužan u roku iz stavka 4. ovog članka Pravila kontaktirati Priređivača i pružiti svoje korisničke podatke, radi dogovora oko primopredaje nagrade ili doći na uplatno mjesto Priređivača radi isplate po dobitnom listiću i preuzimanja nagrade, a u suprotnom gubi pravo na nagradu.

 

NAGRADE

Članak 7.

 1. Priređivač dodjeljuje nagrade igračima koji ostvare sve uvjete iz ovih Pravila i to svakom dobitniku iz ovog Nagradnog natjecanja 24 limenke piva Staročeško 0,5 l (4 paketa po 6 limenki piva).

 

PODJELA I PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 8.

 1. Priređivač će nagrade uručiti dobitnicima ovog Nagradnog natječaja u poslovnicama Priređivača i to u poslovnici u kojoj igrači odnosno dobitnici budu zatražili isplatu dobitka po predmetnom dobitnom listiću.
 2. Igračima odnosno dobitnicima nagradnog natjecanja koji su sudjelovali u nagradnom natjecanju uplatom listića na internetu ili na samoposlužnom terminalu za klađenje (kladomatu), nagrade će se uručiti u poslovnicima Priređivača prema prethodnom dogovoru sa dobitnikom nagrade.

 

Članak 9.

 1. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnici Nagradnog natjecanja moraju Priređivaču dati na uvid osobne dokumente kojima mogu dokazati svoj identitet.
 2. Svaki od pobjednika pojedinog kola Nagradnog natjecanja preuzima nagradu potpisivanjem Izjave o preuzimanju nagrade.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

 1. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, igrači daju suglasnost da se njegovi osobni podaci obrađuju i to samo u svrhe navedene u ovim Pravilima.
 2. Priređivač će obrađivati prikupljene osobne podatke Igrača (sudionika nagradnog natjecanja) isključivo u svrhe utvrđivanja identiteta dobitnika i objave rezultata Nagradnog natjecanja, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala u vezi s Nagradnim natjecanjem.
 3. Priređivač može preuzimanje nagrade bez naknade fotografirati, snimati ili zabilježiti na neki drugi način te je preuzimanje nagrade javno.
 4. Više informacija o pravilima zaštite osobnih podataka Priređivača Sudionik može saznati na poveznici: https://www.germaniasport.hr/hr/o-nama/privatnost.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

 1. Dobitnici Nagradnog natjecanja nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većoj količini od one predviđene ovim Pravilima. Nagrade nisu prenosive te nisu moguće zamjene nagrada.
 2. U slučaju spora između Priređivača i igrača (sudionika) Nagradnog natjecanja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natjecanja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.
 3. Priređivač zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.
 4. O svim promjenama i novostima o ovom Nagradnom natjecanju, Priređivač će igrače obavještavati objavama na Internet stranici Priređivača www.germaniasport.hr i poslovnicama Priređivača.

 

Zagreb, 11.08.2021. godine

 

Germania Sport d.o.o.

 

Matej Miloš, član uprave