Germania Sport

Pravila promocije „Hattrick bonus“

Pravila promocije „Hattrick bonus“

 

Članak 1.

 1. Društvo Germania Sport d.o.o., Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, kao priređivač igara na sreću klađenja, na automatima i casinima (u daljnjem tekstu: Priređivač) organizira i provodi promociju pod nazivom: „Hattrick bonus“ (u daljnjem tekstu: Hattrick bonus) za novoregistrirane igrače koji tijekom razdoblja trajanja promocije ostvare uvjete za sudjelovanje u promociji sukladno odredbama ovih Pravila.
 2. Promocija „Hattrick bonus“ počinje dana 17. studenog 2021. godine u 09:00 sati, a završava objavom završetka promocije od strane Priređivača.

 

Članak 2.

 1. Promocija „Hattrick bonus“ predstavlja bonus koji se dodjeljuje novoregistriranim igračima u iznosu 50% od prvo, 100% od drugo i 200% od treće uplaćenih novčanih sredstava na Internet korisnički račun igrača, a po uvjetima definiranim u ovim Pravilima.
 2. Pod novoregistriranim igračima smatraju se igrači koji do prije početka promocije određenog čl. 1. st. 2. ovih Pravila nemaju registrirani internet korisnički račun kod Priređivača, ili imaju registriran Internet korisnički račun, ali nisu izvršili uplatu novčanih sredstava ma Internet korisnički račun. Igrači koji su prije početka promocije iz čl. 1. st. 2. ovih Pravila imali otvoren Internet korisnički račun kod Priređivača i izvršili uplatu novčanih sredstava na isti, nemaju pravo sudjelovanja u ovoj promociji.
 3. Pod prvom, drugom i trećom uplatom sredstava na korisnički račun podrazumijevaju se uplate sredstava bilo kojim kanalom plaćanja na Internet korisnički račun igrala.

 

Članak 3.

 1. Prvom uplatom novčanih sredstava na Internet korisnički račun u okviru definiranih iznosa u razdoblju trajanja promocije, igrač ostvaruje pravo sudjelovanja u ovoj promociji, a time i mogućnost ostvarivanja novčanih bonusa i to;
 • „Potencijalni bonus – 50%“ – Bonusa od 50% od prvo uplaćenog iznosa novčanih sredstava na korisnički račun igrača (50% potencijalnog bonus)
 • „Potencijalni bonus – 100%“ – Bonusa od 100% od drugo uplaćenog iznosa novčanih sredstava na korisnički račun igrača (100% potencijalnog bonusa),
 • „Potencijalni bonus – 200%“ – Bonusa od 200% od treće uplaćenog iznosa novčanih sredstava na korisnički račun igrača (200% potencijalnog bonusa).
 1. Igrač ostvaruje pravo na novčani bonus (u daljnjem tekstu: Potencijalni bonus) nakon ispunjenja svih uvjeta iz ovih Pravila. Potencijalni bonus se isplaćuje Internet korisnički nalog igrača na način da se Internet korisnički račun igrača uvećava za iznos dodijeljenog novčanog bonusa.
 2. Svaki novoregistrirani igrač može ostvariti pravo na sva 3 bonusa (Potencijalna bonusa) iz st. 1 ovog članka Pravila i to samo jedanput i to u visini navedenoj u st.1. ovog članka Pravila.

 

Članak 4.

 1. Minimalni iznos novčanih sredstava koji igrači moraju uplatiti na internet korisnički račun radi ostvarivanja uvjeta za sudjelovanje u ovoj promociji iznosi 30,00 kn.
 2. Iznos najvećeg mogućeg Potencijalnog bonusa za prvo uplaćeni iznos novčanih sredstava na korisnički račun igrača (50% potencijalnog bonus) jednak je 50 % iznosa prve uplate, ali najviše 500,00 kn.
 3. Iznos najvećeg mogućeg Potencijalnog bonusa za drugo uplaćeni iznos novčanih sredstava na korisnički račun igrača (100% potencijalnog bonus) jednak je 100% iznosa druge uplate, ali najviše 1.000,00 kn.
 4. Iznos najvećeg mogućeg Potencijalnog bonusa za treće uplaćeni iznos novčanih sredstava na korisnički račun igrača (200% potencijalnog bonus) jednak je 200% iznosa treće uplate, ali najviše 2.000,00 kn.
 5. Za iznose uplaćene na Internet korisnički račun igrača veće od navedenih u prethodnim stavcima ovog članka Pravila, Potencijalni bonus će biti u ranije definiranim maksimalnim iznosima.

 

Članak 5.

 1. Prilikom prve uplate novčanih sredstava na Internet računu igrača, igrač automatski sudjeluje u promociji „Hattrick bonus“ i igrač aktivira Potencijalni bonus te, između ostaloga, prihvaća i uvjete ove promocije odnosno ova Pravila.

 

Članak 6.

 1. Nakon što igrač uplati novčana sredstva na Internet račun igrača, igrač na svom korisničkom računu može vidjeti iznos potencijalnog iznosa bonusa na prvu uplatu. Druga uplata sredstava na Internet korisnički račun predstavlja iznos potencijalnog iznosa bonusa na drugu uplatu te treća uplata sredstava na Internet korisnički račun predstavlja iznos potencijalnog iznosa bonusa  na treću uplatu.
 2. Kako bi ostvario pravo na isplatu Potencijalnog bonusa, igrač mora u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prava na svaki od 3 potencijalna bonusa odnosno od uplate prvog, drugog i trećeg novčanog iznosa na korisnički računa ispuniti sve uvjete za dobivanje bonusa iz ovih Pravila, a u suprotnom gubi pravo na ostvarivanje prava na isplatu bonusa.
 3. Unutar Internet korisničkog računa igrača će biti vidljivi podaci o Potencijalnom bonusu (iznos Potencijalnog bonusa, rok do kojeg se mogu ispuniti uvjeti za dobivanje Potencijalnog bonusa, postotak ispunjanja uvjeta za dobivanje Potencijalnog bonusa i dr.). Podaci o postotnom ispunjenju uvjeta za dobivanje Potencijalnog bonusa koji se nalaze na Internet korisničkom računu igrača će se povremeno ažurirati i biti će vidljivi nakon nekoliko minuta od uplate uloga i obrade listića igrača.

 

Članak 7.

 1. Potencijalni bonus igraču nije dostupan za igru sve dok igrač ne ostvari uvjete za ostvarivanje Potencijalnog bonusa. Igrač mora u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prava na svaki od tri (3) Potencijalna bonusa odnosno od dana uplate novčanih sredstava na Internet korisnički račun ispuniti uvjete ostvarivanja Potencijalnog bonusa (npr. ukoliko je Potencijalni bonus 100,00 kn, da bi ostvario uvjet za isplatu Potencijalnog bonusa, igrač mora odigrati na klasičnom klađenju listiće sa ulozima od ukupno najmanje 400,00 kn kroz igru tijekom 30 dana od dana uplate sredstava na Internet korisnički račun).
 2. Za odigravanje obaveznog iznosa uplaćenih novčanih sredstava – 4X (četiri puta) Potencijalnog bonusa, igraču je na raspolaganju više igara, a uplata na svakoj od njih ima definirano sudjelovanje u ostvarivanju Potencijalnog bonusa, i to:
 • Klasično klađenje – 100% od uloga na listićima sa minimalno 4 događaja i minimalnim tečajem od 1,45 pojedinačno po svakom događaju. U slučaju sistemskih listića, minimalni broj redova po kombinaciji je 4.
 • Uživo klađenje – 20% od uloga na svim listićima sa najmanje 2 događaja i minimalnim tečajem od 1,20 pojedinačno po svakom događaju ulazi u zbroj za odigravanje.
 • Klađenje na loto izvlačenje – 30% uloga na listićima gdje je minimalno 3 odabrana broja, i to listića brzih izvlačenja (Grčki kino, Poljski kino, Češki kino, Češki brzi kino, Talijanski 10e, Španjolski ekspres i Mađarski putto).
 • Klađenje na virtualne igre – 30% od uloga na nesistemskim listićima sa minimalno 2 para ulazi u zbroj za odigravanje.
 1. Uvjet ukupne uplate Potencijalnog bonusa može biti ispunjen uplatom 1 ili više listića u skupnoj vrijednosti uloga (uplate bez manipulativnih troškova) koja će sa %-alnim učešćem u obaveznom odigravanju biti ista ili veća od obvezne.
 2. Zbroj obavezne uplate uloga radi ostvarivanja prava na isplatu Potencijalnog bonusa je 4 x veći od Potencijalnog bonusa, tj. obavezan iznos odigravanja uplaćenih sredstava je 4X  (četiri puta) iznos Potencijalnog bonusa koja će sa %-alnim učešćem u obaveznom odigravanju biti ista ili veća od obvezne sukladno stavku 2. ovog članka Pravila.
 3. Za Potencijalni bonus na drugu i treću uplatu sredstava vrijede isti uvjeti ostvarivanja Potencijalnog bonusa kao na prvu uplatu.

 

Članak 8.

 1. Ukoliko igrač ne ispuni uvjete promocije iz članaka 7. ovih Pravila tijekom razdoblja od 30 dana od aktivacija Potencijalnog bonusa, odnosno od uplate novčanih sredstava na Internet korisnički račun igrača, nema pravo na isplatu Potencijalnog bonusa,  ni na dobitke ostvarene iz Potencijalnog bonusa, niti povrat odigrani iznosa uplate kojim je aktiviran Potencijalni bonus.
 2. Ostvareni Potencijalni bonus igrač može koristiti za daljnju igru ili isplatiti.

 

Članak 9.

 1. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila ili otkazivanja ove promocije u bilo koje vrijeme, a osobito ukoliko to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.
 2. Priređivač ima pravo suspendirati i/ili ukinuti Potencijalni bonus ukoliko igrač prekrši ova pravila ili bilo koja druga pravila Priređivača.
 3. Potencijalni bonus se može ostvariti samo jednom od strane istog igrača.
 4. Ukoliko Priređivač utvrdi da više osoba radi za jednu osobu, ili ako jedna osoba pokušava suprotno pravilima ostvariti Potencijalni bonus na tuđem korisničkom računu, Potencijalni bonus će se ukinuti.
 5. O svim promjenama i novostima u promociji Priređivač će igrače obavještavati objavama na svojoj Internet stranici.

 

Članak 10.

 1. Ova Pravila dodatak su Općim pravilima klađenja Priređivača te Općim pravilima sudjelovanja u igrama Priređivača putem interneta i primjenjuju se zajedno s navedenim Općim pravilima.
 2. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 17. studenog 2021. godine te se objavljuju na web stranici priređivača https://www.germaniasport.hr.

 

U Zagrebu, dana 16.11.2021. godine

 

Matej Miloš, član uprave