Germania Sport

ODLUKA O ORGANIZIRANJU SPIN & WIN TURNIRA NA ONLINE GERMANIA CASINU

U skladu sa odredbama Općih pravila sudjelovanja u igrama putem interneta priređivača Germania Sport d.o.o., Matej Miloš, član uprave  trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 17.09.2021. godine, sljedeću

 

ODLUKA

O ORGANIZIRANJU EVOPLAY TURNIRA

NA ONLINE GERMANIA CASINU

 

Članak 1.

1)            Priređivač Germania Sport d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje promotivni turnir pod nazivom „Evoplay Entertainment Spin&Win Tournament“ na igrama providera Evoplay (u daljnjem tekstu: Evoplay turnir) počevši od dana 21. rujna 2021. godine od 00:00 sati do 26. rujna 2021. godine do 23:59 sati, za sudionike (igrače) koji tijekom navedenog razdoblja posjete Germania online casino i ostvare uvjete za sudjelovanje u Evoplay turniru sukladno odredbama ovih Pravila.

2)            Sudionici (igrači) za vrijeme trajanja Evoplay turnira skupljaju bodove na osnovi dobivenih „win“-ova unutar igre koja sudjeluje u promociji. Bodovi na vrijednost „win“-a se ostvaruju ako je bet minimalno 1,00 kn ili više.

3)            Igre  providera Evoplay koje sudjeluju u promociji su:

Ice Mania
Elven Princesses
Indiana’s Quest
Fruit Nova
Hot Triple Sevens

4)            Bodovi u turniru se ostvaruju po formuli: WIN (vrijednost wina) = BOD.

(Primjer: Igrač ima bet od 2,00 kn i dobije „win“ od 10,00 kn igrač tada ima 10 bodova. Igrač ima bet 5,00 kn i dobije „win“ od 1.000,00 kn, igrač tada ima 1010 bodova (10 bodova + 1000 bodova).

Ukoliko igrač ima bet od 0,50 kn i dobije „win“ od 10,00 kn, tada igrač ne osvaja bodove jer je minimalni bet u turniru 1,00 kn.)

5)            Pobjednik turnira je sudionik (igrač) koji nakon završetka turnira osvoji najveći broj bodova.

6)            Priređivač ukupno dodjeljuje 20 nagrada i to sudionicima (igračima) koji zauzmu 01. do 20.-to mjesto na rang listi najviše osvojenih bodova.

7)            U slučaju da dva ili više sudionika (igrača) nakon završenog turnira imaju jednak broj osvojenih bodova, sudionik (igrač) koji je vremenski prije osvojio bodove će biti više rangiran na rang listi igrača.

8)            Nagrade koje će priređivač dodijeliti sudionicima (igračima) su sljedeće;

1.nagrada – bonus u vrijednosti od 1.880,00 kn

2.nagrada – bonus u vrijednosti od 1.130,00 kn

3.nagrada – bonus u vrijednosti od 900,00 kn

4.nagrada – bonus u vrijednosti od 638,00 kn

5.nagrada – bonus u vrijednosti od 525,00 kn

6.nagrada – bonus u vrijednosti od 375,00 kn

7.nagrada – bonus u vrijednosti od 338,00 kn

8.nagrada – bonus u vrijednosti od 300,00 kn

9.nagrada – bonus u vrijednosti od 263,00 kn

10.nagrada – bonus u vrijednosti od 225,00 kn

11.-15..nagrada – bonus u vrijednosti od 113,00 kn

16.-20. nagrada – bonus u vrijednosti od 75,00 kn

 

9)            Nagrade će biti dodijeljene sudionicima (igračima) u roku od 24 sata od završetka turnira na njihov korisnički račun.

10)         Rang lista sudionika (igrača) će biti dostupna unutar promo igrica u real time-u sa naznačenim trenutnim stanjem bodova.

11)         U ovom Evoplay turniru ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji.

Članak 2.

1)            Priređivač zadržava pravo promjene ove Odluke, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki drugi uzrok.

2)            O svim promjenama i novostima vezano za ovu Odluku, Priređivač će sudionike (igrače) obavještavati objavama na web stranici Priređivača promo.germaniasport.hr.

3)            Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 17. rujna 2021. godine te se objavljuju na web stranici priređivača https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ .

 

Germania Sport d.o.o.

Član uprave

Matej Miloš