Germania Sport

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA „EURO BET RACE“

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA

„EURO BET RACE“

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 1. Priređivač Germania Sport d.o.o., Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradno natjecanje pod nazivom „EURO BET RACE“ (u daljnjem tekstu: Nagradno natjecanje). Nagradno natjecanje regulirano je ovim Pravilima kao natjecanje u kojem se nagrade dijele ovisno o ispunjavanju svih uvjeta iz ovih Pravila kao i zbroju tečajeva svih pogođenih listića, te se ne smatra nagradnom igrom u smislu važećeg Zakona o igrama na sreću.

 

Članak 2.

 1. Nagradno natjecanje održava se u razdoblju od 11. lipnja 2021. godine do 11. srpnja 2021. godine za vrijeme održavanja Europskog prvenstva u nogometu (dalje u tekstu: „Europskog prvenstva u nogometu“).

 

Članak 3.

 1. Ova Pravila nagradnog natjecanja biti će objavljena na stranicama www.germaniasport.hr dana 10. lipnja 2021. godine.

 

Članak 4.

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnom natjecanju imaju sve osobe starije od 18 godina koje imaju otvoren korisnički Internet račun kod Priređivača te koje su za vrijeme trajanja ovog Nagradnog natjecanja uplaćivale listiće za klađenje putem interneta uz ispunjavanje svih uvjeta iz članka 5. ovih Pravila.

 

 1. Nagradno natjecanje se sastoji iz dva dijela;

2.1.         BET RACE za sve sudionike – svi igrači (sudionici) koji nakon završetka Nagradnog natjecanja ispune sve uvjete Nagradnog natjecanja ostvaruju pravo na nagradu – novčani bonus sukladno odredbama ovih Pravila;

2.2.         BET RACE u bodovima – najuspješnijih 50 igrača (sudionika) ostvaruju pravo na nagradu – novčani bonus sukladno odredbama ovih Pravila.

 

NAČIN SUDJELOVANJA

Članak 5.

 

 1. Igrač (sudionik) koji želi sudjelovati u Nagradnom natjecanju mora svaki dan trajanja Nagradnog natjecanja izvršiti uplatu listića klađenja putem interneta ili Germania Sport aplikacije koji ispunjava sljedeće uvjete:

1.1 Svi događaji na listiću moraju biti događaji sportskog klađenja. Listići klađenja na loto odnosno izvlačenje brojeva, te klađenje na ishode virtualnih igara te klađenja uživo ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja;

1.2 Najmanji iznos uplate na listiću je 20,00 (dvadeset) kuna;

1.3 U Nagradno natjecanje ne ulaze  sistemski listići, listići sa bonus tečajevima te predefinirani bonus listići;

1.4 U Nagradno natjecanje ne ulaze listići koji su uplaćeni dodijeljenim bonusom/vaučerom, niti listići sa ulogom manjim od 20,00 (dvadeset) kuna.

 

 1. U slučaju da igrač (sudionik) jedan dan tijekom trajanja Nagradnog natjecanja ne izvrši uplatu listića prema pravilima iz prethodnog stavka ovog članka Pravila, automatski gubi pravo na sudjelovanje u Nagradnom natjecanju bez obzira na trenutno mjesto na tablici.

 

 1. U Nagradno natjecanje automatski ulazi prvi listić kojeg je igrač (sudionik) uplatio u tijeku jednog dana, a koji ispunjava sve uvjete iz stavka 1. ovog članka Pravila. Ostali listići koje je igrač (sudionik) uplatio u tijeku jednog dana ne sudjeluju u Nagradnom natjecanju.

 

 1. Svaki igrač (sudionik) može sudjelovati u Nagradnom natjecanju sa samo jednim korisničkim Internet računom.

 

 1. Svaki igrač (sudionik) paralelno sudjeluje u oba dijela Nagradnog natjecanja.

 

 1. Ukoliko se klađenje na bilo koji sportski događaj sa natjecateljskog listića poništi ili se iz nekog drugog razloga, a sukladno Općim pravilima klađenja Priređivača, za taj događaj obračuna tečaj 1, taj događaj se ne uzima u obzir prilikom obračuna ukupnog tečaja.

 

OBAVIJESTI O RANG LISTI  IGRAČA

Članak 6.

 1. Tablice sa poretkom igrača odnosno obavijesti o rang listama igrača (sudionika) sa najvećim ostvarenim tečajevima kombinacije pogođenih događaja Nagradnog natjecanja, ažuriraju se i objavljuju na dnevnoj bazi svaki dan trajanja Nagradnog natjecanja na web stranici www.germaniasport.hr te su vidljive samo igračima (sudionicima) koji sudjeluju u Nagradnom natjecanju. U slučaju da igrač (sudionik) jedan dan tijekom trajanja Nagradnog natjecanja ne izvrši uplatu listića prema pravilima iz čl. 5. ovih Pravila, automatski gubi pravo na sudjelovanje u Nagradnom natjecanju bez obzira na trenutno mjesto na tablici te nakon isteka dana u kojem nije izvršio uplatu listića više nema pravo uvida u tablicu sa poretkom igrača.

 

 1. Tablica sa poretkom igrača (sudionika) od najvećeg prema najmanjem na osnovu zbroja tečajeva svih pogođenih listića u tijeku Nagradnog natjecanja sadrži sljedeće podatke;

– redni broj igrača (sudionika);

– korisničko ime igrača (sudionika) te

– zbroj svih pogođenih tečajeva.

 

 1. U slučaju da dva ili više igrača (sudionika) imaju listiće sa istim tečajevima, bolje rangirani će biti onaj igrač (sudionik) koji, kada se usporede njihovi tečajevi do one decimale koja ih razdvaja, ima veći tečaj, a ako je i tada isti tečaj, onda je bolje rangirani onaj igrač (sudionik) koji je vremenski ranije uplatio zadnji listić odnosno listić zadnjeg dana trajanja Nagradnog natjecanja.

 

NAGRADNI FOND

Članak 7.

 1. Nagradni fond Nagradnog natjecanja „EURO BET RACE“ ukupno iznosi 100.000,00 kn (sto tisuća kuna) i to;

– Nagradni fond dijela Nagradnog natjecanja pod nazivom „BET RACE za sve sudionike“ iznosi 50.000,00 kn (pedeset tisuća kuna);

– Nagradni fond dijela Nagradnog natjecanja pod nazivom „BET RACE u bodova“ iznosi 50.000,00 kn (pedeset tisuća kuna).

 

NAGRADE „BET RACE ZA SVE SUDIONIKE“

Članak 8.

 1. U okviru dijela Nagradnog natjecanja pod nazivom „EURO BET RACE za sve sudionike“ Priređivač dodjeljuje nagrade svim igračima (sudionicima) koji svakog dana Nagradnog natjecanja ispune sve uvjete Nagradnog natjecanja iz čl. 5. ovih Pravila.

 

 1. Popis igrača (sudionika) koji su ostvarili pravo na nagradu iz prethodnog stavka ovog članka Pravila će biti vidljiv iz tablice sa poretkom igrača iz čl. 6. ovih Pravila koji će biti objavljen dana 12. srpnja 2021. godine.

 

 1. Visina novčanog iznosa nagrade koja će biti dodijeljena igračima (sudionicima) u okviru dijela Nagradnog natjecanja pod nazivom „BET RACE za sve sudionike“ će se utvrditi na način da će se ukupni nagradni fond dijela Nagradnog natjecanja pod nazivom „BET RACE za sve sudionike“ koji iznosi 50.000,00 kn podijeliti sa brojem igrača (sudionika) koji su ostvarili pravo na nagradu. (Npr. ako tijekom trajanja Nagradnog natjecanja 100 igrača ispune sve uvjete iz čl. 5. ovih Pravila, svaki igrač osvaja po 500,00 kn (50.000,00 kn : 100 igrača = 500,00 kn).

 

NAGRADE „BET RACE u bodovima“

Članak 8.

 1. U okviru dijela Nagradnog natjecanja pod nazivom „BET RACE u bodovima“ Priređivač dodjeljuje nagrade za prvih najuspješnijih igrača (sudionika) koji ostvare najveći zbroj tečajeva na pogođenim listićima u periodu trajanja Nagradnog natjecanja i koji su svakog dana Nagradnog natjecanja ispunili sve uvjete Nagradnog natjecanja iz čl. 5. ovih Pravila.

 

 1. Popis igrača (sudionika) koji su ostvarili pravo na nagradu iz prethodnog stavka ovog članka Pravila će biti vidljiv iz tablice sa poretkom igrača iz čl. 6. ovih Pravila koji će biti objavljen dana 12. srpnja 2021. godine i to na način da će prvih 50 najbolje rangiranih igrača (sudionika) ostvariti pravo na nagradu.

 

 1. Priređivač će u okviru dijela Nagradnog natjecanja pod nazivom „BET RACE u bodovima“ dijeliti 50 pojedinačnih nagrada ovisno o poretku igrača (sudionika) koji imaju najveći zbroj pogođenih tečajeva na rang listi;
 2. nagrada – igraču (sudioniku) koji ostvari 1. mjesto na rang listi dodjeljuje se novčana nagrada u visini od 10.000,00 kn (deset tisuća kuna);
 3. nagrada – igraču (sudioniku) koji ostvari 2. mjesto na rang listi dodjeljuje se novčana nagrada u visini od 8.000,00 kn (osam tisuća kuna);
 4. nagrada – igraču (sudioniku) koji ostvari 3. mjesto na rang listi dodjeljuje se novčana nagrada u visini od 7.000,00 kn (sedam tisuća kuna);
 5. nagrada – igraču (sudioniku) koji ostvari 4. mjesto na rang listi dodjeljuje se novčana nagrada u visini od 6.000,00 kn (šest tisuća kuna);
 6. nagrada – igraču (sudioniku) koji ostvari 5. mjesto na rang listi dodjeljuje se novčana nagrada u visini od 3.000,00 kn (tri tisuće kuna);

6.– 10. nagrada – igračima (sudionicima) koji ostvare 6. do 10. mjesto na rang listi dodjeljuje se novčana nagrada u visini od 1.000,00  kn (jednu tisuću kuna);

11.– 20. nagrada – igračima (sudionicima) koji ostvare 11. do 20. mjesto na rang listi dodjeljuje se novčana nagrada u visini od 500,00  kn (petsto kuna);

21.– 30. nagrada – igračima (sudionicima) koji ostvare 21. do 30. mjesto na rang listi dodjeljuje se novčana nagrada u visini od 300,00  kn (tristo kuna);

31.– 40. nagrada – igračima (sudionicima) koji ostvari 31. do 40. mjesto na rang listi dodjeljuje se novčana nagrada u visini od 200,00  kn (dvjesto kuna);

41.– 50. nagrada – igračima (sudionicima) koji ostvare 41. do 50. mjesto na rang listi dodjeljuje se novčana nagrada u visini od 100,00  kn (sto kuna).

 

PODJELA NAGRADA

Članak 9.

 1. Priređivač će nagrade dodijeliti igračima (sudionicima) najkasnije u roku od 24 sada od prestanka trajanja Nagradnog natjecanja i to na uplatnom nagrade – novčanog bonusa na internet korisnički račun igrača koji je ostvario uvjete za dobivanje nagrade.

 

 1. Nagrade ostvarene u ovom Nagradnom natjecanju igrači (sudionici) mogu isplatiti sa svog Internet korisničkog računa bez ikakvog ograničenja.

 

Članak 10.

 1. Isplatom nagrada iz ovog Nagradnog natjecanja, Priređivač je izvršio sve obveze iz ovog Nagradnog natjecanja te igrači (sudionici) nemaju pravo tražiti nikakve dodatne nagrade ili bilo kakvu drugu naknadu po bilo kojoj osnovi.

 

 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 11.

 1. Priređivač će obrađivati prikupljene osobne podatke igrača (sudionika) Nagradnog natjecanja isključivo u svrhe utvrđivanja identiteta dobitnika.

 

 1. Priređivač će javno objavljivati samo korisnička imena igrača koja su igrači (sudionici) odabrali prilikom registracije na Internet račun Priređivača i to u okviru tablice sa poretkom igrača koja je dostupna igračima (sudionicima) koji sudjeluju u Nagradnom natjecanju, dok neće objavljivati bilo kakve osobne podatke igrača.

 

 1. Uplatom listića koji zadovoljava sve uvjete iz čl. 5. ovih Pravila, smatra se da je igrač (sudionik) prihvatio ova Pravila i da je dao Priređivaču pravo objavljivanja njegovog korisničkog imena u tablici sa poretkom igrača koji je vidljiv samo igračima (sudionicima) koji sudjeluju u Nagradnom natjecanju.

 

 1. Priređivač će nakon završetka Nagradnog natjecanja objaviti samo ukupni broj dobitnika bez navođenja osobnih podataka igrača (sudionika) koji su ostvarili nagrade.

 

 1. Više informacija o pravilima zaštite osobnih podataka Priređivača igrač (sudionik) može saznati na poveznici: https://www.germaniasport.hr/hr/o-nama/privatnost.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

 1. Dobitnici Nagradnog natjecanja nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većoj količini od one predviđene ovim Pravilima. Nagrade nisu prenosive te nisu moguće zamjene nagrada.

 

 1. U slučaju spora između Priređivača i igrača (sudionika) Nagradnog natjecanja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natjecanja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

 

 1. Priređivač zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.

 

 1. O svim promjenama i novostima o ovom Nagradnom natjecanju, Priređivač će igrače obavještavati objavama na Internet stranici Priređivača www.germaniasport.hr .

 

Zagreb, 10.06.2021. godine

 

Germania Sport d.o.o.

 

Matej Miloš, član uprave

 

IZMJENE

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA

„EURO BET RACE“

 

Članak 1.

 1. Priređivač Germania Sport d.o.o., Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837 (u daljnjem tekstu: Priređivač) donio je dana 10.06.2021. godine Pravila nagradnog natjecanja pod nazivom „EURO BET RACE“ (u daljnjem tekstu: Nagradno natjecanje).

 

Članak 2.

 1. Ovim Izmjenama Pravila nagradnog natjecanja „EURO BET RACE“ mijenja se datum objave tablice sa poretkom odnosno popisa igrača (sudionika) koji su ostvarili pravo na nagradu u okviru dijela Nagradnog natjecanja pod nazivom „BET RACE u bodovima“ na način da će predmetna tablica sa 50 najbolje rangiranih igrača (sudionika) koji su ostvarili pravo na nagradu biti objavljena najkasnije 18. srpnja 2021. godine te će se nagrade dodijeliti dobitnicima nagrada najkasnije u roku od 24 sada od objave predmetne tablice.

 

Članak 3.

 1. Sve ostale odredbe Pravila nagradnog natjecanja pod nazivom „EURO BET RACE“ koje nisu mijenjane ovim Izmjenama i koje nisu u suprotnosti sa istim, ostaju nepromijenjene.

 

 1. Ove Izmjene Pravila nagradnog natjecanja „EURO BET RACE“ objavit će na Internet stranici Priređivača www.germaniasport.hr .

 

Zagreb, 02.07.2021. godine

 

Germania Sport d.o.o.

 

Matej Miloš, član uprave