Germania Sport

ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU BONUSA NA ISPLATU

U skladu sa odredbom čl. 8. st. 5. Općih pravila klađenja, Matej Miloš, Član Uprave  trgovačkog društva “Germania sport” d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 13. ožujka 2020. godine, sljedeću

 

 

ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA

ODLUKE O ODREĐIVANJU BONUSA NA ISPLATU

koja je donesena dana 29. travnja 2016. godine

 

Članak 1.

Priređivač Germania Sport d.o.o. donio je dana 29. travnja 2016. godine Odluku o određivanju bonusa na isplatu kojom je određeno da će priređivač Germania Sport d.o.o.  počevši od dana 01.05.2016. godine odobravati dodatni iznos (bonus) sudioniku (igraču) koji se kladi na više događaja pod uvjetima kako je navedeno u predmetnoj Odluci.

 

Članak 2.

Ovime priređivač Germania Sport d.o.o. donosi Odluku o prestanku važenja predmetne Odluke o određivanju bonusa na isplatu i to počevši od dana 17.03.2020. godine.

Svi listići uplaćeni zaključno do 16.03.2020. godine, a temeljem kojih je ostvareno pravo na isplatu predmetnog bonusa sukladno predmetnoj Odluci o određivanju bonusa na isplatu, biti će isplaćeni u sladu sa Općim pravilima klađenja priređivača.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 17. ožujka 2020. godine, te se objavljuju na web stranici priređivača www.germaniasport.hr.

 

Germania Sport d.o.o.

Član uprave

Matej Miloš