Germania Sport

Posvećenost kvaliteti i zadovoljstvu kupca

Uspješne organizacije vođene su kvalitetom – od načina poslovanja, preko uspostavljene razine pružanja usluge, pa sve do konačnog proizvoda kojeg isporučuju. Menadžment tvrtke Germania Sport d.o.o. koju predvodi direktor tržišta Matej Miloš prepoznao je ovu stratešku ideju poboljšanja brenda i cjelokupne slike koja ujedno omogućava i mjerenje napretka u trajnom poboljšanju poslovanja.  ISO 9001:2015 je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, a primjenjiva je na sve organizacije neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije. Temelji se na načelima upravljanja kvalitetom koja su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom primjenom se ostvaruje poboljšanje učinka organizacije:

 • Orijentacija na kupca
 • Vođenje
 • Uključenost ljudi u postizanje ciljeva
 • Procesni pristup
 • Sustavni pristup upravljanju
 • Trajno poboljšavanje
 • Odlučivanje na temelju činjenica
 • Partnerski odnos s dobavljačima

Ključne koristi od implementacije norme su:

 • Dokazuje našu posvećenost kvaliteti i zadovoljstvu kupca
 • Osigurava da naši proizvodi i usluge učinkovito zadovoljavaju naše klijente, a sve u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima
 • Omogućava nam mjerenje napretka prema kontinuiranom poboljšanju našeg poslovanja
 • Pomaže pri poboljšanju našeg organizacijskog poslovanja

Certifikaciju u našem Društvu provela je renomirana certifikacijska kuća Bureau Veritas koja je u svom izvještaju naglasila sve jake točke u našem poslovanju i to prije svega u sektoru Interne kontrole, Poslovnim procesima, HR sektoru, Marketingu i Administraciji. Postupak priprema za implementaciju kroz faze, vodili su kontrolor kvalitete poslovnih procesa Irena Rušnov Mendaš i interni auditor Zorica Jović.