Germania Sport

PRAVILA BLACK FRIDAY

UVODNE ODREDBE

Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Nagradno natjecanje regulirano je ovim Pravilima kao natjecanje u kojem se nagrada dijeli ukoliko su sve prognoze netočne, odnosno ovisno o ispunjenju svih uvjeta za dodjelu nagrada, te se ne smatra nagradnom igrom u smislu Zakona o igrama na sreću.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natjecanja „BLACK FRIDAY“ (u nastavku “BLACK FRIDAY”) je GERMANIA SPORT d.o.o., Radnička 34/A, 10000 Zagreb, OIB: 75632766837 (u daljnjem tekstu: Organizator).

ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJECANJA

Nagradno natjecanje provodi se na službenoj Facebook stranici Organizatora i na službenoj Instagram stranici Organizatora.

Nagradno natjecanje na Facebook službenoj stranici Organizatora provodi se u vremenskom razdoblju od 21.11.2018. godine nakon objave Nagradnog natjecanja do početka prve službene utakmice od 10 ponuđenih utakmica, na službenoj Facebook stranici Organizatora (https://www.facebook.com/GermaniaSportKladionica/).

Nagradno natjecanje na službenoj Instagram stranici Organizatora provodi se u vremenskom razdoblju od 21.11.2018. godine nakon objave Nagradnog natjecanja do početka prve službene utakmice od 10 ponuđenih utakmica, na službenoj Instagram stranici Organizatora (https://www.instagram.com/germania_sport/?hl=hr).

ČLANAK 3: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natjecanju BLACK FRIDAY na službenoj Facebook stranici Organizatora imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina, koje imaju otvoren račun za klađenje kod Organizatora (Germania Sport kladionici) i koji prate Facebook stranicu Organizatora (u daljnjem tekstu: igrač ili Sudionik).

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natjecanju BLACK FRIDAY na službenoj Instagram stranici Organizatora imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina, koje imaju otvoren račun za klađenje kod Organizatora (Germania Sport kladionici) i koji prate Instagram stranicu Organizatora (u daljnjem tekstu: igrač ili Sudionik).

Zaposlenici Organizatora, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici) nemaju pravo sudjelovanja.

ČLANAK 4: CILJ NATJECANJA, KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJECANJU i OBJAVA DOBITNIKA NAGRADA

Cilj natjecanja je netočno prognozirati sve utakmice, odnosno promašiti sve tražene parove.

U Nagradnom natjecanju može sudjelovati svaki igrač ako ispuni sljedeće preduvjete;

  1. da ima otvoren korisnički račun za Internet klađenje kod Organizatora
  2. da prati Facebook odnosno Instagram stranicu Organizatora „Germania Sport“
  3. da u komentaru na Facebook stranici ili Instagram Stranici ispod objave Nagradnog natjecanja upiše;

– netočne prognoze za svih 10 utakmica

Organizator nagrađuje tri igrača koji su sudjelovali na službenoj Facebook stranici Organizatora i tri igrača koji su sudjelovali na službenoj Instagram stranici Organizatora, koji promaše sve događaje, odnosno, koji ne pogode niti jedan zadani par.

Ako više od tri igrača na službenoj Facebook stranici Organizatora i više od tri igrača na službenoj Instagram stranici Organizatora ne pogode svih 10 parova, Organizator će nagraditi tri igrača na službenoj Facebook stranici Organizatora i tri igrača ali na službenoj Instagram stranici Organizatora koja su prva prognozirala.

Igrači smiju prognozirati samo jedanput na Facebook stranici Organizatora i jedanput na Instagram stranici Organizatora, a osvojiti mogu samo jednu nagradu, odnosno maksimalno 10 vaučera po 10 kn.

Sudjelujući u Nagradnom natjecanju, Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natjecanja.

ČLANAK 5: VRSTA NAGRADA

Organizator dodjeljuje sveukupno 60 vaučera po 10,00 kn i to na sljedeći način;

– prva tri igrača na službenoj Facebook stranici Organizatora dobivaju svaki po 10 vaučera po 10,00 kn, koji se moraju iskoristiti u narednih 10 dana.

– prva tri igrača na službenoj Instagram stranici Organizatora dobivaju svaki po 10 vaučera po 10,00 kn, koji se moraju iskoristiti u narednih 10 dana.

Vrijednost vaučera uplaćuje se igračima na korisnički račun za klađenje otvoren kod Organizatora (Germania Sport kladionici).

ČLANAK 6: OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici nagrada bit će objavljeni na Facebook stranici Organizatora i na Instagram stranici Organizatora, nakon što se odigra zadnja utakmica, a najkasnije u ponedjeljak 26.11.2018. godine.

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike, u sljedećim slučajevima: Sudionik se dva puta prijavio na Natjecanje, Sudionik općenito krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Facebook i/ili Instagrama.

ČLANAK 8: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natjecanju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natjecanja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime i prezime, mjesto stanovanja, mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

ČLANAK 9: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natjecanju.

ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natjecanja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natjecanja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natjecanju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za sudjelovanje u ovom Nagradnom natjecanju.

Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natjecanja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.

Organizator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natjecanja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natjecanja ili je Organizator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionik Nagradnog natjecanja ima pravo tijekom Nagradnog natjecanja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natjecanju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka Sudionika ovog Nagradnog natjecanja.

ČLANAK 12: PREKID NAGRADNOG NATJECNJA

Nagradno natjecanje se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natjecanja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora (https://www.facebook.com/GermaniaSportKladionica/)

ČLANAK 13: ODRICANJE ODGOVORNOSTI FACEBOOKA

Organizator potvrđuje da je odgovoran za priređivanje Nagradnog natjecanja te da promociju ni na koji način ne sponzorira, podržava ni administrira Facebook ni Instagram niti je s istima ni na koji način povezan.

ČLANAK 14: ZAVRŠNE ODREDBE

Dobitnici Nagradnog natjecanja nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većoj količini od one predviđene ovim Pravilima.

Novčane isplate nagrada nisu moguće, nagrade nisu prenosive, te nisu moguće zamjene nagrada.

Organizator zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.

O svim promjenama i novostima o Nagradnom natjecanju, Organizator će igrače obavještavati objavama (https://www.facebook.com/GermaniaSportKladionica/).