Germania Sport

PRAVILNIK LUCKY

U skladu sa odredbama Općih pravila klađenja, Matej Miloš, član uprave trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 10. svibnja 2018. godine, sljedeći

Pravilnik Lucky G2 Lucky G3 Lucky G4 Lucky G5

 

 1. Priređivač Germania Sport d.o.o. donosi Pravilnik Lucky G2 Lucky G3 Lucky G4 Lucky G5 (u daljnjem tekstu Pravilnik) kojim uređuje pravila igara Lucky i to „Lucky G2“, „Lucky G3“, „Lucky G4“, „Lucky G5“ koja predstavljaju igre klađenja suladno odredbama ovog Pravilnika.

 

 1. Igra Lucky predstavlja razradu igara na klađenje lota i to grčkog kino lota te se kao službeni rezultati izvlačenja brojeva uzimaju rezultati objavljeni na službenoj internetskoj stranici priređivača grčkog Kina – opap.gr .

 

 1. U igri Lucky izvlači se 20 od 80 kuglica na kojim se nalaze brojevi u rasponu od broja 1 do broja 80.

 

 1. Svako izvlačenje je označeno brojem kola, datumom i vremenom izvlačenja.

 

 1. Izvlačenja brojeva su svaki dan i to svakih 5 minuta od vremenu od 08:00 sati do 22:55 sati po srednje europskom vremenu, s time da Priređivač na uplatnim mjestima organizira i prikazuje izvlačenja brojeva svakih 10 minuta.

 

 1. U igri Lucky igrač se kladi na određeni broj kuglica, zavisno o odabranoj igri;

U igri Lucky G2 igrač  mora odabrati dva broja u rasponu od 1 do 80

U igri Lucky G3 igrač mora odabrati tri broja u rasponu od 1 do 80

U igri Lucky G4 igrač mora odabrati četiri broja u rasponu od 1 do 80

U igri Lucky G5 igrač mora odabrati pet brojeva u rasponu od 1 do 80

 

 1. Listić je dobitan ako igrač pogodi sve brojeve u odigranoj igri.

Visina eventualnog dobitka na listiću ovisi od uloga pomnoženog tečajem prema pripadajućem rednom broju posljednje dobitne kuglice.

Tečajevi po igri po rednom broju su:

redni broj 2 broja 3 broja 4 broja 5 brojeva
1.        
2. 1000      
3. 100 10000    
4. 50 1000 50000  
5. 30 500 10000 100000
6. 25 250 5000 50000
7. 20 150 2500 25000
8. 15 125 2000 20000
9. 13 120 1500 15000
10. 12 110 1000 10000
11. 11 100 800 8000
12. 10 90 700 7000
13. 9 80 500 5000
14. 8 70 400 2500
15. 7 60 300 1500
16. 6 50 250 1250
17. 5 40 200 1000
18. 4 30 150 800
19. 3  20  100 500
20. 2  10  50 250

 

 1. Minimalna uplata za pojedini listić u igri Lucky iznosi 2,00 kune.

 

 1. Maksimalna isplata iznosi 1.000.000,00 (milijun) kuna.

 

 1. U igri Lucky nije moguće odigrati sistemski listić.

 

 1. Za pojedinu igru Lucky uplate se primaju do 15 sekundi prije početka svakog izvlačenja kola. Počne li izvlačenje najavljenog kola prije vremena izvlačenja naznačenog na listiću, tada primljene oklade ostaju na snazi ako su zaključene prije stvarnog početka izvlačenja. Sve oklade zaključene nakon stvarnog početka izvlačenja su ništavne i obračunava se tečaj 1,0. Početkom izvlačenja smatra se trenutak izvlačenja prvog broja u nizu.

 

 1. Za rezultat događaja u obzir se uzima isključivo službeni rezultat izvlačenja grčkog Kina. Rezultati izvlačenja svakog kola se objavljuju na službenoj stranici Germania Sport d.o.o. i na službenoj stranici OPAP-a.

 

 1. Ako dođe do tehničkog problema s preuzimanjem rezultata sa službene stranice OPAP-a, a listić bude za kola u trajanju prekida rada servisa za preuzimanje rezultata, takvi listići će biti u statusu ‘aktivan’ najviše 24h ili dok servis ne proradi, nakon čega će biti obrađeni i prebačeni u adekvatan status (dobitan/gubitan). Ako servis ne proradi nakon 24h, takvi listići će biti proglašeni za dobitne s tečajem 1.

 

 1. Ukoliko priređivač izvlačenja – OPAP ne objavi službene rezultate (prema redoslijedu po kojem su brojevi izvučeni) preko 24h, listići za ta kola se proglašavaju dobitnima uz tečaj 1.

 

 1. Za sve situacije koje u ovom Pravilniku nisu taksativno navedene i predviđene, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Općih pravila klađenja priređivača Germania Sport d.o.o.

 

 1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 10. svibnja 2018. godine te se objavljuju na web stranici priređivača germaniasport.hr i na uplatnim mjestima kladionica. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje sa važenjem Pravilnik Lucky G2 Lucky G3 Lucky G4 Lucky G5 od dana 05. ožujka 2018. godine.

 

 

Germania Sport d.o.o.

Matej Miloš, član uprave