Germania Sport

EGT MJESEC TURNIRA – liste pobjednika dnevnih turnira

Pripremi se za najsretniji mjesec svog života uz EGT mjesec turnira!

Dijelimo čak 143.300 kn, a dnevni turniri održavaju se svakog dana od nedjelje 1.5.2022. do utorka 31.5.

Dnevni turniri trajat će od 00:00 do 23:59, a sve detalje pronađi ovdje.

U nastavku pronađi liste pobjednika po dnevnim turnirima.

Lista pobjednika turnira 30.5.:

1 germania699935911 10434.31
2 germania699955639 7559.45
3 germania699915568 1784.55
4 germania699966835 1407.70
5 germania699912092 1160.00
6 germania699957789 969.21
7 germania699990552 840.97
8 germania70174 732.50
9 germania69994103 693.50
10 germania699956940 636.62
11 germania699925801 628.10
12 germania699980308 558.60
13 germania699987388 470.00
14 germania699953552 387.75
15 germania699981468 351.49
16 germania699963206 289.05
17 germania699919368 259.83
18 germania699943572 237.50
19 germania699992280 227.20
20 germania699940317 226.54

Lista pobjednika turnira 29.5.:

1 germania699935911 7397.10
2 germania699955639 4060.80
3 germania69994200 2910.00
4 germania699915568 1623.45
5 germania699986182 1594.65
6 germania62975 786.66
7 germania699920218 757.20
8 germania699962815 710.70
9 germania699908398 682.47
10 germania699943901 615.45
11 germania699913141 539.76
12 germania699981468 519.66
13 germania699940317 358.89
14 germania63538 293.85
15 germania699957789 269.55
16 germania69991682 269.49
17 germania699954767 265.56
18 germania69992562 250.92
19 germania699925801 235.68
20 germania699956940 217.95

Lista pobjednika turnira 28.5.:

1 germania699935911 10491.90
2 germania699955639 5726.10
3 germania699947320 4846.80
4 germania699912728 1074.93
5 germania699936729 894.00
6 germania699915568 853.62
7 germania699950708 703.80
8 germania699957789 685.95
9 germania699999923 502.86
10 germania699956940 495.93
11 germania699994549 482.73
12 germania699971760 451.74
13 germania699990552 392.97
14 germania699974590 369.60
15 germania699932718 322.20
16 germania699952052 305.10
17 germania699966835 297.66
18 germania699987115 263.07
19 germania699997312 253.41
20 germania699947431 244.20

Lista pobjednika turnira 27.5.:

1 germania699935911 6799.35
2 germania699955639 4302.30
3 germania699923387 2003.91
4 germania699957789 967.29
5 germania699975543 378.03
6 germania699977129 355.05
7 germania699925801 343.17
8 germania699930804 340.82
9 germania62260609 335.01
10 germania699980308 298.17
11 germania699974406 291.00
12 germania699912728 284.40
13 germania699990636 273.60
14 germania699940317 266.58
15 germania699963497 211.77
16 germania699997320 177.90
17 germania699992330 171.60
18 germania699954176 166.05
19 germania699915568 163.77
20 germania63538 160.56

Lista pobjednika turnira 26.5.:

1 germania699935911 9802.10
2 germania699955639 3432.10
3 germania699947320 2725.00
4 germania699957789 619.71
5 germania699912728 569.70
6 germania699915568 514.86
7 germania699966909 367.14
8 germania699990552 333.36
9 germania699980308 315.80
10 germania62322 266.00
11 germania699917437 263.20
12 germania699912858 193.46
13 germania699985074 179.50
14 germania699925801 176.00
15 germania699963206 171.50
16 germania699997320 164.10
17 germania699997312 155.25
18 germania699932718 146.50
19 germania699946969 143.10
20 germania699919368 140.16

Lista pobjednika turnira 25.5.:

1 germania699947320 6384.50
2 germania699935911 4745.00
3 germania699955639 4269.55
4 germania699950719 1295.00
5 germania699966426 1063.80
6 germania63538 969.93
7 germania699910834 716.20
8 germania70174 655.11
9 germania699957789 636.50
10 germania699915568 596.40
11 germania62322 530.00
12 germania699983514 520.90
13 germania699995611 432.59
14 germania699936729 419.80
15 germania699932718 418.75
16 germania699995664 353.50
17 germania699999497 348.75
18 germania699912858 342.06
19 germania699995788 339.00
20 germania699980308 332.10

Lista pobjednika turnira 24.5.:

1 germania699935911 7348.40
2 germania699977031 2566.24
3 germania699947320 1408.60
4 germania699915568 1331.20
5 germania699957789 870.20
6 germania69991941 776.00
7 germania699990552 539.80
8 germania699997312 520.00
9 germania699919368 510.76
10 germania6999877 496.90
11 germania699914823 485.10
12 germania699994575 459.60
13 germania699995664 416.10
14 germania699920599 393.10
15 germania699983895 360.44
16 germania699955297 331.90
17 germania699956940 298.56
18 germania69997839 293.70
19 germania699963400 281.42
20 germania699940317 251.94

 

Lista pobjednika turnira 23.5.:

1 germania699935911 3771.60
2 germania699915568 1319.86
3 germania699947352 966.31
4 germania699957789 849.02
5 germania699987115 763.88
6 germania699932718 665.62
7 germania699956940 326.20
8 germania699990552 319.40
9 germania699925801 319.40
10 germania699980308 259.08
11 germania699924448 242.04
12 germania699928759 216.30
13 germania699942145 213.70
14 germania699943901 197.20
15 germania699966426 190.84
16 germania699912858 189.74
17 germania699956839 180.02
18 germania64906 158.82
19 germania699978996 140.10
20 germania699910885 137.18

Lista pobjednika turnira 22.5.:

1 germania699935911 5454.40
2 germania699915568 3713.24
3 germania699975210 624.80
4 germania6173294 585.00
5 germania699971189 564.12
6 germania699944439 551.12
7 germania699962722 505.80
8 germania699957789 447.12
9 germania699960418 391.00
10 germania699939946 325.68
11 germania699947097 310.64
12 germania6999342 228.40
13 germania699951613 226.08
14 germania68665 225.60
15 germania699990552 219.68
16 germania699951348 206.60
17 germania699956940 201.36
18 germania699980308 190.00
19 germania699912858 187.92
20 germania69990471 152.76

Lista pobjednika turnira 21.5.:

1 germania699998584 22160.76
2 germania699935911 2023.92
3 germania699988402 1010.00
4 germania699915568 780.40
5 germania699992280 671.80
6 germania699981468 624.12
7 germania69994200 616.80
8 germania699972978 506.80
9 germania699980308 471.96
10 germania699990552 352.00
11 germania699942038 299.60
12 germania699957789 290.44
13 germania66848 289.00
14 germania699991814 280.24
15 germania699913139 231.64
16 germania699945958 216.28
17 germania69996027 172.80
18 germania699912858 171.64
19 germania699939479 170.92
20 germania699944114 155.64

Lista pobjednika turnira 20.5.:

1 germania699935911 4647.80
2 germania699992280 2102.88
3 germania699915568 1955.86
4 germania699980308 1276.26
5 germania699995728 1195.20
6 germania699942861 1024.20
7 germania699966973 667.34
8 germania699900269 545.70
9 germania699957789 476.68
10 germania699912858 416.34
11 germania699981752 361.42
12 germania614526 351.00
13 germania699921197 320.50
14 germania68665 278.00
15 germania699932718 275.56
16 germania699981555 274.00
17 germania699990552 238.02
18 germania699991689 237.60
19 germania699987388 237.20
20 germania699974625 230.80

Lista pobjednika turnira 19.5.:

1 germania699935911 6040.90
2 germania699915568 1731.90
3 germania699995728 1701.00
4 germania699908179 993.36
5 germania699932718 792.12
6 germania699921520 770.00
7 germania699957789 742.08
8 germania699980308 369.50
9 germania614526 363.42
10 germania699912858 352.76
11 germania699978156 324.00
12 germania699963206 313.10
13 germania69991941 306.68
14 germania699915618 300.00
15 germania699967247 270.00
16 germania699992366 269.18
17 germania699956940 243.48
18 germania699990636 214.00
19 germania699990552 168.28
20 germania699997744 156.90

Lista pobjednika turnira 18.5.:

1 germania699935911 9758.30
2 germania699915568 5532.50
3 germania699926260 5296.00
4 germania699992280 2211.10
5 germania699946117 1779.10
6 germania699943901 1222.00
7 germania699947935 861.00
8 germania699980308 802.20
9 germania699932718 739.80
10 germania699957789 648.90
11 germania6173256 610.10
12 germania699968987 430.10
13 germania699958339 412.00
14 germania699990552 399.20
15 germania699977129 341.70
16 germania67111 323.80
17 germania699963400 294.70
18 germania699940317 272.10
19 germania699977407 260.00
20 germania699917437 257.80

Lista pobjednika turnira 17.5.:

1 germania699935911 966.30
2 germania699915568 667.90
3 germania699992280 136.80
4 germania699943901 102.70
5 germania699990552 86.60
6 germania699957789 80.10
7 germania699970007 59.40
8 germania69992562 51.30
9 germania69996611 36.90
10 germania64562 25.70
11 germania699953667 20.00
12 germania699995664 16.40
13 germania699989000 14.80
14 germania699989969 12.40
15 germania699901488 12.20
16 germania699958088 11.90
17 germania699985058 9.10
18 germania699992093 9.00
19 germania699987738 8.60
20 germania69996519 7.80
21 germania614526 5.80
22 germania63774 5.70
23 germania699983263 3.40
24 germania699917735 2.60
25 germania64022 2.20

Lista pobjednika turnira 16.5.:

1 germania699935911 8746.10
2 germania699915568 5306.50
3 germania699912858 2622.50
4 germania68665 2236.04
5 germania699959591 1590.00
6 germania699943901 1446.52
7 germania70234 1334.40
8 germania699968623 1332.10
9 germania699932718 1213.32
10 germania614526 1110.32
11 germania699992280 966.10
12 germania699993240 766.50
13 germania699957789 763.20
14 germania699994790 758.00
15 germania699986311 493.00
16 germania699956940 461.62
17 germania699996624 422.70
18 germania699937169 418.50
19 germania66505 397.64
20 germania64777 391.60

 

Lista pobjednika turnira 15.5.:

1 germania699935911 9800.40
2 germania699969888 4324.00
3 germania699943901 3177.44
4 germania699912858 2519.80
5 germania699992280 2177.08
6 germania699956839 1649.60
7 germania6999261 1260.20
8 germania699915568 1060.56
9 germania614526 871.20
10 germania699963206 834.92
11 germania699944778 823.20
12 germania699957789 803.64
13 germania699980308 742.60
14 germania699974953 602.40
15 germania699932036 568.36
16 germania6999158 564.00
17 germania69993896 536.24
18 germania699946263 459.80
19 germania699995069 447.88
20 germania699978960 428.80

Lista pobjednika turnira 14.5.:

1 germania699935911 6170.80
2 germania699943901 2060.08
3 germania699982022 1102.56
4 germania699974406 950.40
5 germania699915568 807.48
6 germania614526 778.64
7 germania699971760 456.00
8 germania699956940 442.36
9 germania699905727 433.20
10 germania699965789 422.00
11 germania699980873 402.36
12 germania699990552 379.80
13 germania699932718 366.24
14 germania699944778 280.24
15 germania699923142 264.96
16 germania699957789 247.32
17 germania699962527 244.00
18 germania699924247 170.60
19 germania699995069 154.88
20 germania699997005 152.88

Lista pobjednika turnira 13.5.:

1 germania699965980 7681.40
2 germania69995173 6092.00
3 germania699987606 4130.60
4 germania699935911 3638.80
5 germania699915568 2764.88
6 germania699962748 2184.92
7 germania699998812 1412.00
8 germania69990936 1241.84
9 germania699940707 1210.04
10 germania699998263 1161.40
11 germania69992406 1016.60
12 germania699957789 647.00
13 germania67463 541.40
14 germania699952296 522.40
15 germania699996885 509.80
16 germania699943901 492.48
17 germania699968546 468.00
18 germania699983514 420.80
19 germania699954960 407.60
20 germania61963 388.00

Lista pobjednika turnira 12.5.:

1 germania699935911 5221.00
2 germania68665 4775.52
3 germania699999714 2037.20
4 germania699915568 1880.72
5 germania699943901 1708.88
6 germania699969731 788.44
7 germania699912858 702.20
8 germania69992406 659.60
9 germania699966835 542.00
10 germania699942038 540.80
11 germania699980308 530.68
12 germania699913348 514.04
13 germania69992038 493.64
14 germania699952052 453.20
15 germania699997005 372.96
16 germania699949262 370.88
17 germania699940707 364.00
18 germania699951832 274.64
19 germania699932718 271.60
20 germania699997181 228.00

Lista pobjednika turnira 11.5.:

1 germania699935911 5558.40
2 germania699943901 2765.13
3 germania699915568 2362.38
4 germania699960345 795.63
5 germania699992280 778.00
6 germania699951121 771.00
7 germania699912858 753.70
8 germania699965132 617.10
9 germania699969731 605.87
10 germania69995173 576.10
11 germania699965697 445.75
12 germania699943704 372.31
13 germania699979380 351.00
14 germania699955932 334.08
15 germania699934865 320.00
16 germania699958088 281.70
17 germania699990552 255.86
18 germania699997005 242.50
19 germania699998488 224.56
20 germania699946886 213.88

Lista pobjednika turnira 10.5.:

1 germania699935911 5970.55
2 germania699949211 1498.50
3 germania699943901 1124.40
4 germania699915568 1051.10
5 germania699945787 825.40
6 germania699989983 798.65
7 germania699912858 601.10
8 germania699908398 328.75
9 germania699969731 325.65
10 germania614526 286.75
11 germania699987812 262.25
12 germania699901510 260.60
13 germania699946969 254.90
14 germania699996624 244.50
15 germania69996718 244.20
16 germania699924448 231.50
17 germania699956940 219.95
18 germania699991229 218.93
19 germania699995664 200.65
20 germania69462 196.25

Lista pobjednika turnira 9.5.:

1 germania699943901 1753.96
2 germania699931427 1514.28
3 germania69990850 1278.28
4 germania699994549 1095.16
5 germania699935911 894.44
6 germania699997005 814.16
7 germania699933016 740.92
8 germania699916731 593.2
9 germania699956054 542.8
10 germania69992406 536.2
11 germania699986062 484.88
12 germania699944778 400.24
13 germania699980308 394.88
14 germania699992280 376.2
15 germania699999714 364.4
16 germania6999342 355.2
17 germania62322 321.6
18 germania699927671 307.2
19 germania64992 305.16
20 germania68747 300

Lista pobjednika turnira 8.5.:

1 germania699935911 8177.00
2 germania699926260 6055.00
3 germania699994437 2579.55
4 germania699944778 908.35
5 germania699977820 901.00
6 germania699997005 864.70
7 germania699955932 549.00
8 germania699983729 504.15
9 germania699986511 456.00
10 germania699968278 422.00
11 germania69853 374.20
12 germania699915568 363.35
13 germania699966835 349.55
14 germania699933856 300.65
15 germania699966426 294.00
16 germania699970077 263.80
17 germania69990850 234.90
18 germania699957764 233.40
19 germania699966932 225.10
20 germania699965697 221.15

Lista pobjednika turnira 7.5.:

1 germania699935911 4963.60
2 germania699943901 3843.20
3 germania699970898 2745.10
4 germania69990850 1800.70
5 germania699967723 1582.00
6 germania69995537 1298.20
7 germania699999714 1182.00
8 germania699984338 948.00
9 germania699915568 802.40
10 germania699958339 647.00
11 germania699980308 627.20
12 germania699953629 619.40
13 germania699986625 526.20
14 germania699977636 516.00
15 germania699995235 509.00
16 germania699969731 484.90
17 germania699937113 413.80
18 germania699978996 394.90
19 germania699959633 393.50
20 germania699991193 356.90

Lista pobjednika turnira 6.5.:

1 germania699935911 9681.90
2 germania699974406 5973.00
3 germania69990850 1011.61
4 germania699969731 406.05
5 germania699980308 328.80
6 germania699915568 267.30
7 germania699992768 247.35
8 germania699946969 223.02
9 germania699996844 220.05
10 germania699979598 202.32
11 germania66786 197.40
12 germania69582 186.90
13 germania69892 171.60
14 germania699979090 154.20
15 germania699968257 131.98
16 germania699978996 129.27
17 germania699956940 114.06
18 germania699947889 112.44
19 germania699958088 109.68
20 germania699923972 97.38

Lista pobjednika turnira 5.5.:

1 germania699987717 6964
2 germania699952699 6299.79
3 germania699912505 4590.6
4 germania699935911 4436.18
5 germania699995664 4173.76
6 germania62260570 1641.15
7 germania699939706 1479.68
8 germania699915568 1219.14
9 germania69990850 875.75
10 germania699924804 696.1
11 germania69991994 608
12 germania699921101 578.48
13 germania699912324 571.6
14 germania69992038 546.8
15 germania699980308 544.07
16 germania699974953 529.7
17 germania699942750 527.65
18 germania68652 499.18
19 germania699926260 494.05
20 germania699993403 425.37

Lista pobjednika turnira 4.5.:

1 germania699931427 1675.00
2 germania69990850 1661.64
3 germania699992490 887.80
4 germania699988601 849.16
5 germania699976747 800.00
6 germania69853 748.92
7 germania699980308 639.48
8 germania69990592 625.12
9 germania699960124 591.20
10 germania699930996 583.96
11 germania699911317 492.92
12 germania699966670 476.00
13 germania699983797 471.00
14 germania699975222 459.68
15 germania699963400 425.16
16 germania699951358 416.00
17 germania699974396 395.20
18 germania699971767 375.32
19 germania699996624 368.80
20 germania699917437 361.92

Lista pobjednika turnira 3.5.:

1 germania699997181 9104.50
2 germania699940862 4683.00
3 germania66681 4184.30
4 germania699934865 2350.03
5 germania62408 2339.50
6 germania699940864 1861.10
7 germania699995664 1751.20
8 germania70358 1381.19
9 germania6025650 1055.39
10 germania699987717 1048.00
11 germania699955734 958.65
12 germania699978156 689.60
13 germania699940946 658.35
14 germania6226367 603.95
15 germania61362 589.15
16 germania699919934 575.18
17 germania699987612 498.86
18 germania699964379 458.50
19 germania699986790 446.00
20 germania699925188 442.90

Lista pobjednika turnira 2.5.:

1 germania699936242 3673.50
2 germania699944204 2562.50
3 germania699966617 2233.10
4 germania699930759 1368.80
5 germania69994818 1322.00
6 germania699961636 1309.60
7 germania699992280 1147.05
8 germania699993393 996.50
9 germania699942861 750.04
10 germania699978436 648.54
11 germania699985485 634.95
12 germania699980308 585.13
13 germania699970003 529.80
14 germania699981468 512.00
15 germania614526 479.89
16 germania699975210 462.50
17 germania699911787 441.75
18 germania69992562 381.04
19 germania699997450 374.50
20 germania699993381 315.00


Lista pobjednika turnira 1.5.:

1 germania699935911 4375.46
2 germania699985544 3655.02
3 germania699999502 3612.04
4 germania699933118 2627.74
5 germania699936690 2459.76
6 germania699936942 2418.60
7 germania699985485 2336.10
8 germania614526 1960.48
9 germania699965151 1836.80
10 germania699921421 1180.12
11 germania699987115 1141.00
12 germania699928738 1080.80
13 germania699989765 1067.60
14 germania699992929 1034.30
15 germania699922169 927.00
16 germania699987209 690.20
17 germania699965697 666.84
18 germania699927709 646.10
19 germania699978833 530.40
20 germania699999500 478.30