Germania Sport

ODLUKA O PROVOĐENJU PROMOTIVNE AKTIVNOSTI NA GERMANIA ONLINE CASINU

U skladu sa odredbama Općih pravila sudjelovanja u igrama putem interneta priređivača Germania Sport d.o.o., Matej Miloš, član uprave  trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 26.11.2021. godine, sljedeću

 

ODLUKA O PROVOĐENJU PROMOTIVNE AKTIVNOSTI – BONUSA – ADVENTSKI KALENDAR GERMANIA ONLINE CASINA

 

Članak 1.

1)            Priređivač Germania Sport d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje promotivnu aktivnosti odnosno davanje različitih bonusa i nagrada počevši od dana 29. studenog 2021. godine od 00:00 sati do 24. prosinca 2021. godine do 23:59 sati, u 26 krugova (dana) sudionicima (igračima) koji tijekom navedenog razdoblja posjete Germania online casino i ostvare uvjete za dobivanje različitih vrsta bonusa i nagrada.

2)            Priređivač predmetnu promotivnu aktivnost provodi u svrhu promocije svojih proizvoda odnosno online casina.

3)            Pravo sudjelovanja u promotivnoj aktivnosti imaju sve fizičke osobe koje imaju registrirani online korisnički račun na Germania Sportu i koje su u periodu trajanja posjetile Germania online casino stranicu https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ i ostvarile uvjete za dobivanje bonusa odnosno nagrada predviđenih za predmetni dan.

4)            Na stranici https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ Priređivač će svaki dan trajanja aktivnosti sudionicima (igračima) na Internet stranicama online casina omogućiti da klikom na gumb zaigraj odaberu jedan od poklona (Bijeli, crveni, zeleni ili zlatni)  za predmetni dan te će odabirom jednog od poklona sudionicima (igračima) biti poznati uvjeti za ostvarivanjem bonusa predviđenog za predmetni dan, odnosno podaci o mogućem ostvarivanju bonusa su nepoznati igračima (sudionicima) sve do konkretnog dana kada im je omogućeno ostvarivanje bonusa i to odabirom novog poklona. Odabirom poklona prikazuju se uvjeti za ostvarivanje bonusa, te način, uvjeti odnosno rok dodjele bonusa/nagrade, maksimalni broj ostvarivanja bonusa za predmetni dan te drugi potrebni podaci.

5)            Priređivač će sudionicima (igračima) ponuditi ukupno 4 poklona po danu tijekom ukupno 26 dana, s time da mogu ispuniti uvjete i ostvariti bonus samo za 1 izabrani poklon predviđen za predmetni dan.

6)            Bonusi/nagrade koje će Priređivač dijeliti sudionicima (igračima) tijekom predmetna 26 dana uz ispunjenje propisanih uvjeta su free spinovi te novčani bonusi na računu.

7)            Svaki dan se može ostvariti pravo na bonus/nagradu predviđenu samo za konkretni dan.

8)            U okviru ove  promotivne aktivnosti, uz ranije navedene bonuse Priređivač će dodijeliti i novčani bonus svim igračima (sudionicima) koji uspješno završe sve promocije Adventskog darivanja, odnosno uspješno završe svih 26 dana ove promotivne aktivnosti.

9)            Popis igrača (sudionika) koji su ostvarili pravo na bonus iz prethodnog stavka ovog članka Odluke će biti vidljiv iz tablice sa poretkom igrača koji će biti objavljen najkasnije do dana 26. prosinca 2021. godine na način da će biti objavljeno ime i prvo slovo prezimena igrača.

10)         Visina novčanog iznosa bonusa koja će biti dodijeljena igračima (sudionicima) sukladno stavku  8. ovog članka Odluke će se utvrditi na način da će se ukupni fond novčanog bonusa koji iznosi 50.000,00 kn podijeliti sa brojem igrača (sudionika) koji su ostvarili pravo na novčani bonus. (Npr. ako tijekom trajanja promotivne aktivnosti 5 igrača ispune sve uvjete iz točke 8. ove Odluke, svaki igrač (sudionik) osvaja po 10.000,00 kn (50.000,00 kn : 5 igrača = 10.000,00 kn).

11)         Novčani bonusi iz stavka 10. ovog članka Odluke bit će dodijeljene igračima (sudionicima) na njihov korisnički račun najkasnije do 27. prosinca 2021. godine.

12)         Bonuse u ovoj promotivnoj aktivnosti ne mogu ostvariti zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji.

13)         Bonusi u ovoj promotivnoj aktivnosti se ne mogu ostvariti na mobilnoj aplikaciji.

Članak 2.

1)            Osobni podaci sudionika/igrača ove promotivne aktivnosti prikupljaju se u svrhu provođenja ove promotivne aktivnosti. Osobni podaci omogućuju identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade.

2)            Priređivač će javno objavljivati samo ime i prvo slovo prezimena igrača i to u okviru tablice iz članka 1. stavak 9. ove Odluke, dok neće objavljivati bilo kakve osobne podatke igrača.

3)            Uplatom listića koji zadovoljava sve uvjete iz čl. 5. ovih Pravila, smatra se da je igrač (sudionik) prihvatio ova Pravila i da je dao Priređivaču pravo objavljivanja podataka navedenih u prethodnom stavku ovog članka Odluke.

4)            Više informacija o pravilima zaštite osobnih podataka Priređivača igrač (sudionik) može saznati na poveznici:  https://www.germaniasport.hr/hr/o-nama/privatnost.

Članak 3.

1)            Priređivač zadržava pravo promjene ove Odluke, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki drugi uzrok.

2)            Priređivač ima pravo u svakom trenutku, bez navođenja razloga, donijeti odluku o ranijem završetku odobravanja bonusa.

3)            O svim promjenama i novostima vezano za ovu Odluku, Priređivač će sudionike (igrače) obavještavati objavama na web stranici Priređivača promo.germaniasport.hr.

4)            Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 29. studenog 2021. godine te se objavljuju na web stranici priređivača https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ .

 

Germania Sport d.o.o.

Član uprave

Matej Miloš

 


IZMJENE ODLUKE O PROVOĐENJU PROMOTIVNE AKTIVNOSTI – BONUSA – ADVENTSKI KALENDAR GERMANIA ONLINE CASINA

 

Članak 1.

  1. Priređivač Germania Sport d.o.o., Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837 (u daljnjem tekstu: Priređivač) donio je dana 26.11.2021. godine Odluku o provođenju promotivne aktivnosti – bonusa – Adventski kalendar Germania online casina (u daljnjem tekstu: Promotivna aktivnost).

Članak 2.

  1. Ovim Izmjenama Odluke o provođenju promotivne aktivnosti – bonusa – Adventski kalendar Germania online casina mijenja se članak 1. stavak 1. Odluke o provođenju promotivne aktivnosti – bonusa – Adventski kalendar Germania online casina, tako da isti sada glasi;

„Članak 1.

1)            Priređivač Germania Sport d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje promotivnu aktivnost odnosno davanje različitih bonusa i nagrada počevši od dana 29. studenog 2021. godine od 00:00 sati do 26. prosinca 2021. godine do 23:59 sati, s time da u prvih 26 krugova odnosno dana i to počevši od dana 29. studenog 2021. godine od 00:00 sati do 24. prosinca 2021. godine do 23:59 sati sudionici (igrači) mogu ostvariti bonuse sukladno odredbama stavka 4. do stavka 7. ovog članka Odluke, dok će Priređivač najkasnije do 26. prosinca 2021. godine objaviti imena sudionika (igrača) koji su ostvarili pravo na dodatni novčani bonus sukladno odredbama stavka 8. do stavka 11. ovog članka Odluke.“

Članak 3.

  1. Sve ostale odredbe Odluke o provođenju promotivne aktivnosti – bonusa – Adventski kalendar Germania online casina koje nisu mijenjane ovim Izmjenama i koje nisu u suprotnosti sa istim, ostaju nepromijenjene.
  2. Ove Izmjene Odluke o provođenju promotivne aktivnosti – bonusa – Adventski kalendar Germania online casina objavit će na Internet stranici Priređivača www.germaniasport.hr .

Zagreb, 30.11.2021. godine

Germania Sport d.o.o.

Matej Miloš, član uprave