Germania Sport

Odluka o prestanku važenja odluke o provođenju Bonusa 100% na uplatu

U skladu sa odredbama Općih pravila klađenja priređivača Germania Sport d.o.o., Matej Miloš, član uprave  trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je 16.11.2021. godine, sljedeću

 

ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PROVOĐENJU BONUSA 100% NA UPLATU

 

Članak 1.

Priređivač Germania Sport d.o.o. donio je dana 11.03.2019. godine Odluku o provođenju bonusa 100% na uplatu počevši od dana 13. ožujka 2019. godine.

 

Članak 2.

Ovime priređivač Germania Sport d.o.o. donosi Odluku o prestanku važenja predmetne Odluke o provođenju bonusa 100% na uplatu i to počevši od dana 17.11.2021. godine od 08:59 sati.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 17.11.2021. godine od 08:59 sati, te se objavljuju na web stranici priređivača www.germaniasport.hr.

 

Germania Sport d.o.o.

Član uprave

Matej Miloš