Germania Sport

ODLUKA O ORGANIZIRANJU TURNIRA NA ONLINE GERMANIA CASINU „CASHOMANIA“

U skladu sa odredbama Općih pravila sudjelovanja u igrama putem interneta priređivača Germania Sport d.o.o., Matej Miloš, član uprave  trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 07.10.2021. godine, sljedeću

 

ODLUKU O ORGANIZIRANJU TURNIRA NA ONLINE GERMANIA CASINU „CASHOMANIA“

 

Članak 1.

1)            Priređivač Germania Sport d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje promotivni turnir na igrama providera FAZI pod nazivom „CASHOMANIA“ (u daljnjem tekstu: Turnir) počevši od dana 18. listopada 2021. godine od 00:00 sati do 24. listopada 2021. godine do 23:59 sati. Pravo ostvarivanja nagrada u navedenom Turniru imaju igrači (sudionici) koji tijekom navedenog razdoblja posjete Germania online casino i ostvare uvjete za sudjelovanje u Fazi turniru sukladno odredbama ovih Pravila.

2)            Sudionici (igrači) za vrijeme trajanja Fazi turnira skupljaju bodove na osnovi dobivenih win-ova unutar igre koja sudjeluje u promociji.

3)            Igre providera Fazi koje sudjeluju u promociji su:

 • Wild Hot 40
 • Bursting Hot 5
 • Crystal Hot 40
 • Book of Spells
 • Fruits and Stars

4)            Minimalni bet za ostvarivanje bodova na turniru je 0,50 kn. Svaki win je 1 bod.

Primjer: Igrač ima bet od 2,00 kn i dobije win u vrijednosti od 10,00 kn. Igrač tada osvaja 1 bod. Igrač ima bet od 0,10 kn i dobije win u vrijednosti 2,00 kn. Igrač tada ne osvaja bod jer nije zadovoljio uvjet (min. bet = 0,50 kn).

5)            Pobjednik turnira je sudionik (igrač) koji nakon završetka turnira osvoji najveći broj bodova.

6)            Priređivač ukupno dodjeljuje 30 nagrada i to sudionicima (igračima) koji zauzmu 01. do 30.-to mjesto na rang listi najviše osvojenih bodova.

7)            U slučaju da dva ili više sudionika (igrača) nakon završenog turnira imaju jednak broj osvojenih bodova, sudionik (igrač) koji je vremenski prije osvojio bodove će biti više rangiran na rang listi igrača.

8)            Nagrade koje će Priređivač dodijeliti sudionicima (igračima) su sljedeće;

 1. nagrada – bonus u vrijednosti od 5.000,00 kn (prvoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 5.000,00 kn)
 2. nagrada – bonus u vrijednosti od 3.000,00 kn (drugoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 3.000,00 kn)
 3. nagrada – bonus u vrijednosti od 1.500,00 kn (trećeplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 1.500,00 kn)
 4. nagrada – bonus u vrijednosti od 1.000,00 kn (četvrtoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 1.000,00 kn)
 5. nagrada – bonus u vrijednosti od 800,00 kn (petoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 800,00 kn)
 6. nagrada – bonus u vrijednosti od 700,00 kn (šestoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 700,00 kn)
 7. nagrada – bonus u vrijednosti od 500,00 kn (sedmoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 500,00 kn)
 8. do 10. nagrada – bonus u vrijednosti od 300,00 kn (osmoplasirani do desetoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 300,00 kn)
 9. do 13. nagrada – bonus u vrijednosti od 200,00 kn (jedanaestoplasirani do trinaestoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 200,00 kn)
 10. nagrada – bonus u vrijednosti od 150,00 kn (četrnaestoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 150,00 kn)
 11. nagrada – bonus u vrijednosti od 100,00 kn (petnaestoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 100,00 kn)
 12. do 30. nagrada – bonus u vrijednosti od 50,00 kn (šesnaestoplasirani do tridesetoplasirani će dobiti bonus u vrijednosti od 50,00 kn)

9)            Nagrade će biti dodijeljene sudionicima (igračima) u roku od 24 sata od završetka Turnira na njihov korisnički račun.

10)         Rang lista sudionika (igrača) će se objavljivati svakog dana do 16:00 sati na promo stranici promo.germaniasport.hr sa naznačenim trenutnim stanjem bodova. Prva rang lista će biti postavljena dana 19.10.2021. godine do 16:00 sati.

11)         U ovom Turniru ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji.

Članak 2.

1)            Priređivač zadržava pravo promjene ove Odluke, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki drugi uzrok.

2)            O svim promjenama i novostima vezano za ovu Odluku, Priređivač će sudionike (igrače) obavještavati objavama na web stranici Priređivača promo.germaniasport.hr.

3)            Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 18. listopada 2021. godine te se objavljuje na web stranici priređivača www.germaniasport.hr.

 

Germania Sport d.o.o.

Član uprave

Matej Miloš