Germania Sport

ODLUKA O DONACIJI U OKVIRU HUMANITARNE KAMPANJE „TISUĆE RAZLOGA ZA GOL“

Ovime društvo GERMANIA SPORT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička 34a, OIB: 75632766837, zastupan po Mateju Milošu, članu uprave (u daljnjem tekstu: Germania Sport d.o.o.) donosi dana 19. svibnja 2021. godine sljedeću

 

 

ODLUKU  O  DONACIJI

U OKVIRU HUMANITARNE KAMPANJE

„TISUĆE RAZLOGA ZA GOL“

 

  • Ovom Odlukom o donaciji u okviru humanitarne kampanje „Tisuće razloga za gol“ (u daljnjem tekstu: Odluka o donaciji) društvo Germania Sport d.o.o. će u okviru humanitarne kampanje pod nazivom „Tisuće razloga za gol“ donirati određene novčane iznose za kulturne, zdravstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama, ustanovama i drugim institucijama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu posebnim propisima.
  • Ova Odluka o donaciji se odnosi na razdoblje trajanja Europskog prvenstva u nogometu koje će trajati od 11.06.2021. godine do 11.07.2021. godine.
  • Društvo Germania Sport d.o.o. će u razdoblju navedenom u točki 2. ove Odluke odnosno za vrijeme Europskog prvenstva u nogometu za svaki postignuti gol Hrvatske nogometne reprezentacije donirati 30.000,00 kn različitim udrugama, ustanovama i drugim institucijama iz točke 1. ove Odluke.
  • Postignuti gol iz točke 3. ove Odluke se smatra samo gol postignut za vrijeme regularnog vremena nogometne utakmice i ne odnosi se na golove postignute u produžecima i golove postignute prilikom izvođenja jedanaesteraca nakon završetka regularnog vremena nogometne utakmice.
  • Društvo Germania Sport d.o.o. će javno objavljivati naziv udruge, ustanove ili druge institucije kojoj bi se donirao novčani iznos kao i postignute golove Hrvatske nogometne reprezentacije, te ukoliko i nakon što se ostvare uvjeti za dodjelu donacije, Germania Sport d.o.o. će sa izabranom udrugom, ustanovom ili drugom institucijom sklopiti Ugovor o donaciji u kojem će se navesti novčani iznos koji će se donirati.
  • Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se počevši od dana 11.06.2021. godine.

 

GERMANIA SPORT d.o.o.

 

_____________________

Matej Miloš, član uprave