Germania Sport

ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PROVOĐENJU PROMOTIVNE AKTIVNOSTI – BONUSA – 20 besplatnih vrtnji bez uplate – Book of Dead Play N’ GO

U skladu sa odredbama Općih pravila sudjelovanja u igrama putem interneta priređivača Germania Sport d.o.o., Matej Miloš, član uprave trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 26.03.2020. godine, sljedeću

ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA
ODLUKE O PROVOĐENJU PROMOTIVNE AKTIVNOSTI
– BONUSA –
20 besplatnih vrtnji bez uplate – Book of Dead Play N’ GO

Članak 1.
Priređivač Germania Sport d.o.o. donio je dana 09.08.2019. godine Odluku o provođenju promotivne aktivnosti – bonusa – 20 besplatnih vrtnji bez uplate – Book of Dead Play N’ GO (u daljnjem tekstu: Odluka) počevši od dana 16. kolovoza 2019. godine.

Članak 2.
Ovime priređivač Germania Sport d.o.o. donosi Odluku o prestanku važenja predmetne Odluke o provođenju promotivne aktivnosti – bonusa – 20 besplatnih vrtnji bez uplate – Book of Dead Play N’ GO i to počevši od dana 28.03.2020. godine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 28.03.2020. godine, te se objavljuju na web stranici priređivača www.germaniasport.hr.

Germania Sport d.o.o.
Član uprave
Matej Miloš