Germania Sport

Odluka o provođenju promotivne aktivnosti – Happy Monday Bonus

U skladu sa odredbama Općih pravila sudjelovanja u igrama putem interneta priređivača Germania Sport d.o.o., Matej Miloš, član uprave  trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 28.02.2020. godine, sljedeću

 

ODLUKA

O PROVOĐENJU PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

– BONUSA –

 HAPPY MONDAY BONUS

 

Članak 1.

1)         Priređivač Germania Sport d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje promotivnu aktivnosti odnosno davanje bonusa registriranim online igračima Priređivača počevši od 02.03.2020. godine.

2)         Priređivač predmetnu promotivnu aktivnost provodi u svrhu promocije svojih proizvoda odnosno online casina i online klađenja.

3)         Sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koje u periodu trajanja ove promotivne aktivnosti imaju otvoren korisnički online račun kod Priređivača odnosno virtualni račun igrača (I-konto) te koje su putem svog korisničkog online računa sudjelovale u igrama na sreću Priređivača, imaju mogućnost da im od strane Priređivača bude dodijeljen bonusa u ovoj promotivnoj aktivnosti.

4)         Počevši od dana 02.03.2020. godine na korisničkim računima online igrača će se otvoriti novi prozorčić pod nazivom „BONUS“. Priređivač će svaki ponedjeljak u razdoblju od 02.03.2020. godine (uključivo i navedeni dan) izvršiti pojedinim online igračima uplatu bonus vaučera. Iznos bonus vaučera je promjenjiv i ovisi o ranije utvrđenim parametrima od strane Priređivača, te će igrač moći dobiti informaciju o eventualnom dodijeljenom bonusu i visini dodijeljenog bonus vaučera tek ulaskom na prozorčić u kojom će se prikazati dodijeljeni bonus vaučer. U slučaju da se igraču ne dodjeli bonus vaučer, u prozorčiću neće biti informacije o iznosu bonus vaučera za predmetni ponedjeljak.

5)         Dodijeljeni bonus vaučer igrač postaje aktivan tek kada ga igrač aktivira. Aktiviranje se vrši odobravanjem aktiviranja istog odnosno potvrđivanjem aktivacije (pritiskom na ikonu – aktiviraj bonus). Aktiviranjem bonusa, novčani iznos bonus vaučera prelazi na račun online igrača i igrač dodijeljeni novčani iznos može koristiti bez ograničenja.

6)         U slučaju da igrač ne aktivira dodijeljeni bonus vaučer u roku od 35 dama od dana dodjeljivanja istog od strane Priređivača, dodijeljeni bonus vaučer se briše i igrač protekom navedenog roka nema pravo aktiviranja istog.

7)         Bonusi u ovoj promotivnoj aktivnosti ne mogu se dodjeljivati zaposlenicima Priređivača, kao ni užim članovima njihovih obitelji.

Članak 2.

1)         Priređivač zadržava pravo promjene ove Odluke, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki drugi uzrok.

2)         Ova promotivna aktivnost traje do donošenja Odluke Priređivača o završetku provođenja promotivne aktivnosti. Odnosno, Priređivač ima pravo u svakom trenutku, bez navođenja razloga, donijeti odluku o završetku odobravanja bonusa.

3)         O svim promjenama i novostima vezano za ovu Odluku, Priređivač će sudionike (igrače) obavještavati objavama na web stranici Priređivača promo.germaniasport.hr.

4)         Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 02. ožujka 2020. godine te se objavljuju na web stranici priređivača https://www.germaniasport.hr  .

 

Germania Sport d.o.o.

Član uprave

Matej Miloš