Germania Sport

PRAVILA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI “MYSTERY PRIZE GERMANIA ONLINE CASINA”

U skladu sa odredbama Općih pravila sudjelovanja u igrama putem interneta priređivača Germania Sport d.o.o., Matej Miloš, član uprave  trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 17.01.2020. godine, sljedeću

 

ODLUKA

O PROVOĐENJU PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

– BONUSA –

 MYSTERY PRIZE GERMANIA ONLINE CASINA

 

Članak 1.

1)         Priređivač Germania Sport d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje promotivnu aktivnosti odnosno davanje novčanih bonusa pod nazivom „Mystery prize“  koja počinje dana 20. siječnja 2020. godine od 00:00 sati i traje do 20. veljače 2020. godine do 23:59 sati, odnosno do ranijeg datuma u slučaju podjele svih bonusa predviđenih u ovoj promotivnoj aktivnosti.

2)         Priređivač predmetnu promotivnu aktivnost provodi u svrhu promocije svojih proizvoda odnosno online casina.

3)         Pravo sudjelovanja u promotivnoj aktivnosti imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koje su u periodu trajanja posjetile Germania online casino stranicu https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ i zaigraju bilo koju od sljedeće četiri igre online casina; „Legacy of Dead“, „Pimped“, „Tower Quest“ i „Pearl Lagoon“.

4)         Na stranici https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ prilikom ulaska na igre navedene u prethodnom stavku ovog članka Odluke, u zaglavlju ekrana će biti naznačeni bonusi koje sudionik (igrač) može osvojiti i to; Mystery prize 1, Mystery prize 2, Mystery prize 3 i Mystery prize 4.

5)         U okviru ovog bonusa Priređivač će sudionicima (igračima) ponuditi podnijeti ukupno 8 bonusa Mystery prize 1, 8 bonusa Mystery prize 2, 10 bonusa Mystery prize 3, 10 bonusa Mystery prize 4.

6)         Nakon što sudionici (igrači) osvoje sve predviđene bonuse u okviru jednog Mitery prize-a, na ekranu će biti uklonjeni podaci o navedenom bonusu te će biti naznačeni ostali bonusi koje igrač (sudionik) još može ostvariti.

7)         Podaci o visini bonusa kojeg mogu ostvariti su igračima (sudionicima) nepoznati u trenutku sudjelovanja u ovoj promotivnoj aktivnosti odnosno za vrijeme igranja online casino igara.

8)         Nakon što sudionik (igrač) osvoji bonus, na ekranu će mu se otvoriti prozor sa porukom:

„Čestitamo! Osvojili ste Mystery prize ___“ sa brojem Mystery prize-a koji je osvojen, dok sudionik (igrač) dobiva informaciju o visini bonusa tek nakon što uđe u svoj korisnički račun.

9)         Priređivač dodjeljuje osvojeni bonus sudioniku (igraču) na njegov korisnički račun najkasnije do 14:00 sati idućeg dana od dana osvajanja bonusa.

10)       Svaki sudionik (igrač) može ostvariti neograničeni broj bonusa za vrijeme trajanja ove promotivne aktivnosti.

11)       Bonuse u ovoj promotivnoj aktivnosti ne mogu ostvariti zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji.

12)       Bonusi u ovoj promotivnoj aktivnosti se ne mogu ostvariti na mobilnoj aplikaciji.

Članak 2.

1)         Priređivač zadržava pravo promjene ove Odluke, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki drugi uzrok.

2)         Priređivač ima pravo u svakom trenutku, bez navođenja razloga, donijeti odluku o ranijem završetku odobravanja bonusa.

3)         O svim promjenama i novostima vezano za ovu Odluku, Priređivač će sudionike (igrače) obavještavati objavama na web stranici Priređivača promo.germaniasport.hr.

4)         Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 20. siječnja 2020. godine te se objavljuju na web stranici priređivača https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ .

 

Germania Sport d.o.o.

Član uprave

Matej Miloš