Germania Sport

PRAVILA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI “ADVENTSKI KALENDAR GERMANIA ONLINE CASINA”

U skladu sa odredbama Općih pravila sudjelovanja u igrama putem interneta priređivača Germania Sport d.o.o., Matej Miloš, član uprave  trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 29.11.2019. godine, sljedeću

 

ODLUKA

O PROVOĐENJU PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

– BONUSA –

 ADVENTSKI KALENDAR GERMANIA ONLINE CASINA

  • pročišćeni tekst 

 

Članak 1.

1)         Priređivač Germania Sport d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje promotivnu aktivnosti odnosno davanje različitih bonusa i nagrada počevši od dana 01. prosinca 2019. godine od 00:00 sati do 24. prosinca 2019. godine do 23:59 sati, u 24 kruga (dana) sudionicima (igračima) koji tijekom navedenog razdoblja posjete Germania online casino i ostvare uvjete za dobivanje različitih vrsta bonusa i nagrada.

2)         Priređivač predmetnu promotivnu aktivnost provodi u svrhu promocije svojih proizvoda odnosno online casina.

3)         Pravo sudjelovanja u promotivnoj aktivnosti imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koje su u periodu trajanja posjetile Germania online casino stranicu https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ i ostvarile uvjete za dobivanje bonusa odnosno nagrada predviđenih za predmetni dan.

4)         Na stranici https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ Priređivač će se svaki dan trajanja aktivnosti sudionicima (igračima) omogućiti ulazak na novi „prozor“ za predmetni dan te će otvaranjem „prozora“ sudionicima (igračima) biti poznati uvjeti za ostvarivanjem bonusa predviđenog za predmetni dan, odnosno podaci o mogućem ostvarivanju bonusa su nepoznati igračima (sudionicima) sve do konkretnog dana kada im je omogućeno ostvarivanje bonusa i to ulaskom u novi „prozor“. Otvaranjem novog „prozora“ prikazuju se uvjeti za ostvarivanje bonusa, te način, uvjeti odnosno rok dodjele bonusa/nagrade, maksimalni broj ostvarivanja bonusa za predmetni dan te drugi potrebni podaci.

5)         Priređivač će sudionicima (igračima) ponuditi  ukupno 24 „prozora“ (ukupno 24 dana), odnosno za svaki dan trajanja bonusa po jedan „prozor“ u kojem mogu sudjelovanjem ostvariti uvjete za dobivanje bonusa predviđenog za predmetni dan.

6)         Bonusi/nagrade koje će Priređivač dijeliti sudionicima (igračima) tijekom predmetna 24 dana, uz ispunjenje propisanih uvjeta, između ostalog su; free spinovi; bonusi na računu u vrijednosti do 1.000,00 kn; turnirski bonusi do 5.000,00 kn; osvajanje prijenosnog računala, tableta, mobilnog uređaja i sl.

7)         Svaki dan se može ostvariti pravo na bonus/nagradu predviđenu samo za konkretni dan.

8)         Bonuse u ovoj promotivnoj aktivnosti ne mogu ostvariti zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji.

9)         Bonusi u ovoj promotivnoj aktivnosti se ne mogu ostvariti na mobilnoj aplikaciji.

Članak 2.

1)         Priređivač zadržava pravo promjene ove Odluke, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki drugi uzrok.

2)         Priređivač ima pravo u svakom trenutku, bez navođenja razloga, donijeti odluku o ranijem završetku odobravanja bonusa.

3)         Osobni podaci sudionika/igrača ove promotivne aktivnosti prikupljaju se u svrhu provođenja ove promotivne aktivnosti. Osobni podaci omogućuju identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Sudjelovanjem u ovoj promotivnoj aktivnosti, sudionici/igrači daju svoju suglasnost da, ako postanu dobitnici nagrada odnosno ako ostvare pravo na bonus, da ih priređivač kontaktira u svrhu dogovora oko predaje/uručenja nagrada/bonusa.

4)         O svim promjenama i novostima vezano za ovu Odluku, Priređivač će sudionike (igrače) obavještavati objavama na web stranici Priređivača promo.germaniasport.hr.

5)         Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 01. prosinca 2019. godine te se objavljuju na web stranici priređivača https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ .

 

Germania Sport d.o.o.

Član uprave

Matej Miloš