Germania Sport

UVJETI KORIŠTENJA SMS NADOPLATE RAČUNA

Uplata novca na korisnički račun igrača putem SMS-a!

 

Kako nadoplatiti novac na svoj online račun za klađenje?
Novac na svoj korisnički račun za klađenje možete nadoplatiti prijenosom novčanih sredstava sa svojeg HT pretplatničkog ili HT računa na bonove slanjem SMS poruke.

Pošaljite SMS poruku na broj 700100. U SMS poruku unesite iznos novčanih sredstava koja želite uplatiti na svoj korisnički račun, u rasponu od 10 do 50 kuna (npr. 30 označava uplatu od 30 kuna).

Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na vaš HT mobilni telefon sa svim podacima o naplaćenom iznosu (iznos, datum, broj nadoplate, naziv priređivača igara klađenja, jedinstveni broj transakcije, naknada za korištenje platne usluge).
Hrvatski Telekom tereti vaš račun za iznos nadoplate i za naknadu za izvršenu platnu transakciju.

 

Kako bi mogli koristiti uslugu nužno je da ste registirani Germania web igrač, da ste u svoj Germania korisnički profil unijeli broj mobilnog telefona s kojeg ćete vršiti prijenos novčanih sredstava te da se Vaši osobni podaci (OIB) podudaraju s podacima Vašeg HT računa.

 

Ograničenja:
1. Mjesečno ograničenje korištenja ove usluge po SIM kartici Korisnika iznosi 500 kuna
2. Minimalni iznos pojedinačne transakcije je 10 kuna. Maksimalni iznos pojedinačne transakcije je 50 kuna.
3. Slanjem jedne SMS poruke na kratki broj 700100 moguće je provesti plaćanja za samo jednu – pojedinačnu platnu transkaciju sve u okviru ove usluge.
4. Usluga nije dostupna poslovnim korisnicima  koji nemaju ugovoren privatan dio računa, maloljetnim osobama kao niti neregistriranim pre-paid Korisnicima.

 

SMSni, UPLATI, IGRAJ!!

 

Germania