Germania Sport

REGISTRIRAJ SE I UZMI BONUS VAUČER

U skladu sa odredbom čl. 8. st. 5. Općih pravila klađenja, Matej Miloš, član uprave trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 01.01.2019. godine, sljedeću

 

ODLUKA
O PROVOĐENJU BONUSA „VAUČER ZA REGISTRACIJU“


Članak 1.

1) Priređivač Germania Sport d.o.o. počevši od dana 01. siječnja 2019. godine odobrava iznos (bonus) sudioniku (igraču) koji se registrira na www.germaniasport.hr u određenom vremenskom razdoblju koje će biti unaprijed objavljeno na određenom mediju i pod uvjetima koji će biti javno objavljeni na predmetnom mediju.
2) Sudionik (igrač) ostvaruje bonus iz prethodnog stavka ovog članka Odluke u obliku vaučera za klađenje.
3) Bonus odnosno vaučer za klađenje će biti dodijeljen u iznosu od 10,00 kn, 20,00 kn ili 50,00 kn.
4) Priređivač će navedene promotivne akcije dodjeljivanja bonusa odnosno vaučera za klađenje provoditi u više promotivnih akcija na različitim medijima.
5) Priređivač ima pravo ograničiti broj dodijeljenih bonusa odnosno vaučera za klađenje po pojedinoj promotivnoj akciji.

Članak 2.

1) Sudionik (igrač) nema pravo zahtijevati drugačiji bonus odnosno vaučer ili u većoj količini od one predviđene ovom Odlukom.
2) Novčane isplate bonusa odnosno vaučera nisu moguće, vaučer nije prenosiv, te nisu moguće zamjene vaučera.
3) U slučaju spora između Priređivača i sudionika (igrača), stranke će sve sporove iz ove Odluke rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 3.

1) Priređivač zadržava pravo promjene ove Odluke, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.
2) O svim promjenama i novostima vezano za ovu Odluku, Priređivač će sudionike (igrače) obavještavati objavama na web stranici Priređivača www.germaniasport.hr.
3) Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 01. siječnja 2019. godine, te se objavljuju na web stranici priređivača www.germaniasport.hr.

Germania Sport d.o.o.
Član uprave
Matej Miloš