Germania Sport

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA „Pogodi najveći tečaj i osvoji BMW serije 3! “

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Germania Sport d.o.o., Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradno natjecanje pod nazivom „Pogodi najveći tečaj i osvoji BMW serije 3!“.

Nagradno natjecanje regulirano je ovim Pravilima kao natjecanje u kojem se nagrada dijeli ovisno o najvećem ostvarenom tečaju kombinacije te se ne smatra nagradnom igrom u smislu Zakona o igrama na sreću.

 

Članak 2.

Nagradno natjecanje održava se u razdoblju od 01.11.2018. godine do 12.12.2018. godine.

 

Članak 3.

Ova Pravila nagradnog natjecanja biti će objavljena na stranicama www.germaniasport.hr dana 28.10.2018. godine.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natjecanju imaju sve osobe starije od 18 godina koje su uplatile listić za klađenje na bilo kojem uplatnom mjestu Germania Sport kladionice, na samoposlužnom terminalu za klađenje Germania Sport kladionice ili putem interneta, a čiji listić kumulativno ispunjava uvjete iz Članka 5. ovih Pravila.

 

NAČIN SUDJELOVANJA

Članak 5.

Igrač koji želi sudjelovati u nagradnom natjecanju mora u razdoblju trajanja Nagradnog natjecanja izvršiti uplatu listića koji ispunjava sljedeće uvjete:

  • Svi parovi na listiću moraju biti parovi sportskog klađenja. Listići klađenja na loto i virtualnih igara, te klađenja uživo ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja.
  • Minimalni broj odigranih parova na listiću je 4 (četiri),.
  • Sistemski listići ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja.
  • Listići sa jednim promašenim parom koji su ispunili uvjet za bonus „Naplati promašaj“ ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja.
  • Listić mora biti uplaćen u periodu trajanja natjecanja.

Pobjednik natjecanja je jedan igrač koji ima dobitni listić sa najvećim tečajem kombinacije (ukupnim tečajem).

Drugoplasirani u natjecanju je igrač koji ima dobitni listić sa drugim najvećim pogođenim tečajem kombinacije (ukupnim tečajem), trećeplasirani je igrač koji ima dobitni listić sa trećim najvećim pogođenim tečajem kombinacije (ukupnim tečajem), a četvrto plasirani je igrač koji ima dobitni listić sa četvrtim najvećim pogođenim tečajem kombinacije (ukupnim tečajem) .

Ukoliko se klađenje na bilo koji sportski događaj sa natjecateljskog listića poništi ili se iz nekog drugog razloga, a sukladno Pravilima klađenja Germania Sport kladionice, za taj događaj obračuna tečaj 1, taj događaj se ne uzima u obzir prilikom obračuna ukupnog tečaja.

Početak odigravanja posljednjeg sportskog događaja koji se nalazi na natjecateljskom listiću mora biti najkasnije do 21:00 h dana 12.12.2018. godine. U suprotnom, taj događaj se ne uzima u obzir prilikom obračuna ukupnog tečaja.

Ukoliko se početak odigravanja nekog događaja sa listića iz bilo kog razloga odgodi za termin poslije navedenog u prethodnom stavku ovog članka Pravila, taj listić se ne uzima u obzir, odnosno ne ispunjava uvjete ovog natjecanja.

OBAVIJESTI O RANG LISTI  I OBJAVA DOBITNIKA

Članak 6.

Najveći ostvareni tečajevi kombinacije (ukupnog tečaja) ažuriraju se i objavljuju na dnevnoj bazi svaki dan trajanja Nagradnog natjecanja na web stranici www.germaniasport.hr i u svakoj pojedinoj poslovnici i to objavom šifre listića i eventualno uplatnog mjesta i/ili samoposlužnog terminala na kojem je listić uplaćen.

Šifre dobitnih listića, tečajevi i uplatna mjesta i/ili samoposlužnih terminala na kojem su listići uplaćeni biti će objavljeni na www.germaniasport.hr te na svim uplatnim mjestima, dana 13.12.2018. godine u 10:00 h.

U slučaju da dva ili više listića imaju isti najveći tečaj, pobjednik je onaj listić koji je vremenski odigran (uplaćen) ranije. Isto pravilo vrijedi i za drugoplasiranog, trećeplasiranog i četvrto plasiranog dobitnika.

S obzirom na stavak 1. ovog članka Pravila, igrači su dužni redovno, na dnevnoj bazi pratiti objavljene rezultate najvećeg ostvarenog tečaja te ukoliko je njihov listić objavljen kao listić s najvećim ostvarenim tečajem, dužni su prilikom predaje dobitnog listića radniku Priređivača i isplate dobitka, dati i svoje osobne podatke uz predočenje osobne iskaznice (ime i prezime, adresa, OIB ili broj osobne iskaznice te broj telefona). U slučaju da je riječ o listiću uplaćenom na samoposlužnom terminalu, igrači su dužni izvršiti isplatu dobitka na uplatnom mjestu Priređivača ili kontaktirati Priređivača na besplatni info broj 0800 400 402 radi dogovora o mjestu i vremenu isplate dobitka.

U roku od 3 (tri) radna dana nakon objave konačnog rezultata natjecanja i podataka o dobitnicima, dobitnici su dužni kontaktirati Priređivača.

Ukoliko se radi o Internet igračima, oni su dužni u istom roku kontaktirati Priređivača i pružiti svoje korisničke podatke kako bi se provjerilo vlasništvo nad pobjedničkim listićem.

Ukoliko se netko od dobitnika ne javi Priređivaču u ranije navedenom roku, Priređivač će objaviti prvi sljedeći  listić sa rang liste odnosno podatke o novom dobitniku natjecanja.

Pravilo iz prethodnog stavka primjenjuje se i u eventualnim slučajevima nepojavljivanja igrača sa sljedećim najuspješnijim listićem na rang listi u navedenom roku.

 

NAGRADNI FOND

Članak 7.

Priređivač dodjeljuje četiri nagrade, i to:

  1. nagradu; pobjednik natjecanja dobiva osobno vozilo marke BMW serije 3, brendirano imenom, logom i drugim podacima određenim od Priređivača;
  2. nagradu: drugoplasirani dobiva skuter Yamaha Aerox 4, brendiran imenom, logom i drugim podacima određenim od strane Priređivača;
  3. nagradu: trećeplasirani dobiva Električni bicikl, brendiran imenom, logom i drugim podacima određenim od strane Priređivača;
  4. nagradu: četvrto plasirani dobiva mobitel Samsung S9.

 

PODJELA I PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 8.

Priređivač će nagrade dobitnicima uručiti osobno u sjedištu Priređivača i/ili na nekom drugom mjestu koje odredi Priređivač.

Datum i mjesto uručenja nagrada biti će objavljeno na www.germaniasport.hr

 

Članak 9.

Prilikom preuzimanja nagrada dobitnici Nagradnog natjecanja moraju Priređivaču dati na uvid osobne dokumente kojima mogu dokazati svoj identitet.

Pobjednik Nagradnog natjecanja preuzima nagradu potpisivanjem Izjave o preuzimanju nagrade te izjave o korištenju loga Priređivača na automobilu, minimalno godinu dana.

Drugoplasirani u Nagradnom natjecanju preuzima nagradu potpisivanjem Izjave o preuzimanju nagrade te izjave o korištenju loga Priređivača na skuteru, minimalno godinu dana.

Trećeplasirani  u Nagradnom natjecanju preuzima nagradu potpisivanjem Izjave o preuzimanju nagrade te izjave o korištenju loga Priređivača na biciklu, minimalno godinu dana.

Četvrto plasirani  u Nagradnom natjecanju preuzima nagradu potpisivanjem Izjave o preuzimanju nagrade.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natjecanju Sudionici pristaju da Priređivač obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za sudjelovanje u ovom Nagradnom natjecanju.

Priređivač će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natjecanja  te za statističku obradu podataka.

Sudjelovanjem u Nagradnom natjecanju svaki igrač pristaje na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuje Priređivača da upotrebljava njegove osobne podatke u svrhu javne objave rezultata Nagradnog natjecanja, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala u vezi s Nagradnim natjecanjem, i to bez naknade, te je suglasan da Priređivač, u slučaju ostvarivanja dobitka u Nagradnom natjecanju, preuzimanje nagrade može bez naknade fotografirati, snimati ili zabilježiti na neki drugi način te da je preuzimanje nagrade javno.

Više informacija o zaštiti osobnih podataka saznajte na poveznici: https://www.germaniasport.hr/hr/o-nama/privatnost

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Dobitnici Nagradnog natjecanja nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većoj količini od one predviđene ovim Pravilima.

Novčane isplate nagrada nisu moguće, nagrade nisu prenosive, te nisu moguće zamjene nagrada.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natjecanja, stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natjecanja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

Priređivač zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.

O svim promjenama i novostima o Nagradnom natjecanju, Priređivač će igrače obavještavati objavama na web stranici Priređivača www.germaniasport.hr i poslovnicama Priređivača.

Zagreb, 15.10.2018. godine

Germania Sport d.o.o.

Matej Miloš, član uprave