Germania Sport

UVJETI KORIŠTENJA SMS NADOPLATE RAČUNA

Uplata novca na korisnički račun igrača putem SMS-a!

Kako nadoplatiti novac na svoj online račun za klađenje?

Novac na svoj korisnički račun za klađenje možete nadoplatiti prijenosom novčanih sredstava sa svojeg A1  pretplatničkog ili A1 računa slanjem SMS poruke.

Pošaljite SMS poruku na broj 700100. U SMS poruku unesite iznos novčanih sredstava koja želite uplatiti na svoj korisnički račun, u rasponu od 10 do 50 kuna (npr. 30 označava uplatu od 30 kuna).

Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na vaš A1 mobilni telefon sa svim podacima o naplaćenom iznosu (iznos, datum, broj nadoplate, naziv priređivača igara klađenja, jedinstveni broj transakcije, naknada za korištenje platne usluge).
A1 tereti vaš račun za iznos nadoplate i za naknadu za izvršenu platnu transakciju.

Kako bi mogli koristiti uslugu nužno je da ste registirani Germania web igrač, da ste u svoj Germania korisnički profil unijeli broj mobilnog telefona s kojeg ćete vršiti prijenos novčanih sredstava te da se Vaši osobni podaci podudaraju s podacima Vašeg A1 računa.

Ograničenja:

1. Mjesečno ograničenje korištenja ove usluge po Korisniku iznosi 300 kuna

2. Minimalni iznos pojedinačne transakcije je 10 kuna. Maksimalni iznos pojedinačne transakcije je 50 kuna.

3. Maksimalni broj transakcija dnevno ograničen je na 10

4. Slanjem jedne SMS poruke na kratki broj 700100 moguće je provesti plaćanja za samo jednu – pojedinačnu platnu transakciju sve u okviru ove usluge.

5. Usluga nije dostupna poslovnim korisnicima, maloljetnim osobama kao niti neregistriranim pre-paid Korisnicima.

6. Ukoliko je Korisnik ove usluge plaćanja A1 pretplatnik, plaćanje ovom uslugom omogućeno je A1 pretplatnicima koji su u ugovornom odnosu barem 6 mjeseci od aktivacije ugovora.

SMSni, UPLATI, IGRAJ!!