Promo Stranica

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA “POGODI MINUTU PRVOG GOLA NA UTAKMICI”

UVODNE ODREDBE

Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.
Nagradno natjecanje regulirano je ovim Pravilima kao natjecanje u kojem se nagrada dijeli ovisno o točno pogođenoJ minuti prvog gola, te se ne smatra nagradnom igrom u smislu Zakona o igrama na sreću.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR
Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natjecanja „POGODI MINUTU PRVOG GOLA NA UTAKMICI“ (u nastavku “NAGRADNO NATJECANJE”) je GERMANIA SPORT d.o.o., Radnička 34/A, 10000 Zagreb, OIB: 75632766837 (u daljnjem tekstu: Organizator).

ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJECANJA
Nagradno natjecanje provodi se na službenoj Facebook stranici Organizatora i na službenoj Instagram stranici Organizatora.
Nagradno natjecanje na Facebook službenoj stranici Organizatora (https://www.facebook.com/GermaniaSportKladionica/) provodi se u vremenskom razdoblju od objave Nagradnog natjecanja do početka utakmice.
Nagradno natjecanje na službenoj Instagram stranici Organizatora (https://www.instagram.com/germania_sport/?hl=hr) provodi se u vremenskom razdoblju od objave Nagradnog natjecanja do početka utakmice.

ČLANAK 3: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natjecanju na službenoj Facebook stranici Organizatora imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina, koje imaju otvoren račun za klađenje kod Organizatora (Germania Sport kladionici) i koji prate FB stranicu Organizatora (u daljnjem tekstu: Igrač ili Sudionik).
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natjecanju na službenoj Instagram stranici Organizatora imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina, koje imaju otvoren račun za klađenje kod Organizatora (Germania Sport kladionici) i koji prate Instagram stranicu Organizatora (u daljnjem tekstu: Igrač ili Sudionik).
Zaposlenici Organizatora, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici) nemaju pravo sudjelovanja.

ČLANAK 4: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJECANJU i ODABIR POBJEDNIKA
Cilj natjecanja je pogoditi minutu prvog gola na utakmici.
Sudjelovati u Nagradnom natjecanju može svaki Igrač ukoliko ispuni sljedeće preduvjete;
1. da ima otvoren korisnički račun za klađenje kod Organizatora
2. da prati Facebook odnosno Instagram stranicu Organizatora „Germania Sport“
3. da u komentaru ispod objave Nagradnog natjecanja upiše;
– svoje korisničko ime sa računa za klađenje kod Organizatora i
– minutu prvog gola.
Organizator nagrađuje jednog igrača na službenoj Facebook stranici Organizatora i jednog igrača na službenoj Instagram stranici Organizatora, a koji su pogodili minutu prvog gola na utakmici.
Ukoliko dva ili više igrača pogodi minutu prvog gola, pobjednik je igrač koji se vremenski ranije uključio u Nagradno natjecanje (ranije upisao svoje korisničko ime i prognozu).
Ukoliko utakmica završi bez golova, pobjednik je Igrač, koji je prvi prognozirao rezultat 0:0, odnosno upisao prognozu bez golova.
Ukoliko prvi gol padne u sudačkoj nadoknadi, važeća je prognoza 90. minuta, te se priznaju sve prognoze sudačke nadoknade.
Za određivanje minute prvog gola referentna je službena objava rezultata na web stranicama pojedinih liga/natjecanja.
Igrači smiju prognozirati samo jedanput na Facebook stranici Organizatora i jedanput na Instagram stranici Organizatora, a osvojiti mogu samo jednu nagradu, odnosno maksimalno 200 kn vaučera.

Sudjelujući u Nagradnom natjecanju, Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natjecanja.

ČLANAK 5: VRSTA NAGRADA
Organizator dodjeljuje sveukupno 400 kn vaučera za klađenje, i to 200 kn vaučera pobjedniku natjecanja na Facebooku i 200 kn vaučera pobjedniku natjecanja na Instagramu.

ČLANAK 6: OBJAVA DOBITNIKA
Dobitnici nagrada biti će objavljeni na Facebook stranici Organizatora i na Instagram stranici Organizatora.

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike, u sljedećim slučajevima: Sudionik se dva puta prijavio na Natjecanje, Sudionik općenito krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Facebook i/ili Instagrama.

ČLANAK 8: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natjecanju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natjecanja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime i prezime, mjesto stanovanja, mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

ČLANAK 9: POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natjecanju.

ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natjecanja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natjecanja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natjecanju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za sudjelovanje u ovom Nagradnom natjecanju.
Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natjecanja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.
Organizator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natjecanja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natjecanja ili je Organizator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.
Sudionik Nagradnog natjecanja ima pravo tijekom Nagradnog natjecanja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natjecanju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka Sudionika ovog Nagradnog natjecanja.

ČLANAK 12: PREKID NAGRADNOG NATJECNJA
Nagradno natjecanje se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natjecanja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora (https://www.facebook.com/GermaniaSportKladionica/) i putem
Službene Instagram stranice Organizatora (https://www.instagram.com/germania_sport/?hl=hr)

ČLANAK 13: ODRICANJE ODGOVORNOSTI FACEBOOKA
Organizator potvrđuje da je odgovoran za priređivanje Nagradnog natjecanja te da promociju ni na koji način ne sponzorira, podržava ni administrira Facebook ni Instagram niti je s istima ni na koji način povezan.

ČLANAK 14: ZAVRŠNE ODREDBE
Dobitnici Nagradnog natjecanja nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većoj količini od one predviđene ovim Pravilima.
Novčane isplate nagrada nisu moguće, nagrade nisu prenosive, te nisu moguće zamjene nagrada.
Organizator zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.
O svim promjenama i novostima o Nagradnom natjecanju, Organizator će igrače obavještavati objavama (https://www.facebook.com/GermaniaSportKladionica/).