Promo Stranica

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA „OSVOJI 500 KUNA ZA SEBE I FRENDA“

UVODNE ODREDBE

Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Nagradno natjecanje regulirano je ovim Pravilima kao natjecanje u kojem se nagrada dijeli ovisno o točno pogođenoj prognozi ukupnog zbroja golova hrvatske rukometne reprezentacije u prve tri službene utakmice na Europskom prvenstvu u rukometu 2018. te se ne smatra nagradnom igrom u smislu Zakona o igrama na sreću.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natjecanja „OSVOJI 500 KUNA ZA SEBE I FRENDA“ (u nastavku “NAGRADNO NATJECANJE”) je GERMANIA SPORT d.o.o., Radnička 34/A, 10000 Zagreb, OIB: 75632766837 (u daljnjem tekstu: Organizator).

ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJECANJA

Nagradno natjecanje provodi se na službenoj Facebook stranici Organizatora i na službenoj Instagram stranici Organizatora.

Nagradno natjecanje na Facebook službenoj stranici Organizatora (https://www.facebook.com/GermaniaSportKladionica/) provodi se u vremenskom razdoblju od objave Nagradnog natjecanja do početka prve službene utakmice hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u rukometu, 12.01.2018. godine u 20:30 sati.

Nagradno natjecanje na službenoj Instagram stranici Organizatora (https://www.instagram.com/germania_sport/?hl=hr) provodi se u vremenskom razdoblju od objave Nagradnog natjecanja do početka prve službene utakmice hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u rukometu, 12.01.2018. godine u 20:30 sati.

Č̌LANAK 3: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natjecanju na službenoj Facebook stranici Organizatora imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina, koje imaju otvoren račun za klađenje kod Organizatora (Germania Sport kladionici) i koji prate FB stranicu Organizatora (u daljnjem tekstu: Igrač ili Sudionik).

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natjecanju na službenoj Instagram stranici Organizatora imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina, koje imaju otvoren račun za klađenje kod Organizatora (Germania Sport kladionici) i koji prate Instagram stranicu Organizatora (u daljnjem tekstu: Igrač ili Sudionik).

Zaposlenici Organizatora, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici) nemaju pravo sudjelovanja.

ČLANAK 4: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJECANJU i ODABIR POBJEDNIKA

Cilj natjecanja je pogoditi koliko će ukupno golova postići hrvatska rukometna reprezentacija u prve tri službene utakmice na Europskom prvenstvu u rukometu 2018. Sudjelovati u Nagradnom natjecanju može svaki Igrač ukoliko ispuni sljedeće preduvjete;

  1. da ima otvoren korisnički račun za klađenje kod Organizatora
  2. da prati Facebook, odnosno Instagram stranicu Organizatora „Germania Sport“
  3. da u komentaru ispod objave Nagradnog natjecanja upiše;

– svoje korisničko ime sa računa za klađenje kod Organizatora i korisničko ime prijatelja kojeg odabere

– svoju prognozu ukupnog zbroja golova hrvatske rukometne reprezentacije u prve tri službene utakmice na Europskom prvenstvu u rukometu 2018.

Organizator nagrađuje jednog igrača i prijatelja kojeg je igrač odabrao na službenoj Facebook stranici Organizatora i jednog igrača i prijatelja kojeg je igrač odabrao na službenoj Instagram stranici Organizatora, a koji su pogodili ukupan zbroj golova hrvatske rukometne reprezentacije u prve tri službene utakmice na Europskom prvenstvu u rukometu 2018.

Ukoliko dva ili više igrača pogodi ukupan zbroj golova hrvatske rukometne reprezentacije u prve tri službene utakmice na Europskom prvenstvu u rukometu 2018., pobjednik je igrač koji se vremenski ranije uključio u Nagradno natjecanje (ranije upisao svoje i prijateljevo korisničko ime i prognozu).

Ukoliko nitko ne prognozira točan zbroj golova, pobjednik natjecanja je igrač koji prognozira najbliži zbroj ukupno postignutih golova. Ukoliko dva ili više igrača prognozira isti najbliži zbroj ukupno postignutih golova hrvatske rukometne reprezentacije u prve tri službene utakmice na Europskom prvenstvu u rukometu 2018., pobjednik je igrač koji se vremenski ranije uključio u Nagradno natjecanje (ranije upisao svoje i prijateljevo korisničko ime i prognozu).

Za određivanje ukupnog zbroja golova hrvatske rukometne reprezentacije u prve tri službene utakmice na Europskom prvenstvu u rukometu 2018., referentna je službena objava rezultata na web stranicama natjecanja.

Igrači smiju prognozirati samo jedanput na Facebook stranici Organizatora i jedanput na Instagram stranici Organizatora te svoje prognoze ne smiju uređivati, a osvojiti mogu samo jednu nagradu, odnosno maksimalno 500 kn vaučera.

Sudjelujući u Nagradnom natjecanju, Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natjecanja.

ČLANAK 5: VRSTA NAGRADA

Organizator dodjeljuje sveukupno 2000 kn vaučera za klađenje, i to po 500 kn vaučera pobjedniku natjecanja na Facebooku i prijatelju kojeg je igrač odabrao i po 500kn vaučera pobjedniku natjecanja i prijatelju kojeg je igrač odabrao na Instagramu.

ČLANAK 6: OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici nagrada bit će objavljeni na Facebook stranici Organizatora i na Instagram stranici Organizatora.

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike, u sljedećim slučajevima: Sudionik se dva puta prijavio na Natjecanje, Sudionik općenito krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Facebook i/ili Instagrama.

ČLANAK 8: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natjecanju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natjecanja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime i prezime, mjesto stanovanja, mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

ČLANAK 9: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natjecanju.

ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natjecanja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natjecanja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natjecanju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za sudjelovanje u ovom Nagradnom natjecanju.

Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natjecanja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.

Organizator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natjecanja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natjecanja ili je Organizator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionik Nagradnog natjecanja ima pravo tijekom Nagradnog natjecanja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natjecanju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka Sudionika ovog Nagradnog natjecanja.

ČLANAK 12: PREKID NAGRADNOG NATJECNJA

Nagradno natjecanje se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natjecanja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora (https://www.facebook.com/GermaniaSportKladionica/) i putem

Službene Instagram stranice Organizatora (https://www.instagram.com/germania_sport/?hl=hr)

ČLANAK 13: ODRICANJE ODGOVORNOSTI FACEBOOKA

Organizator potvrđuje da je odgovoran za priređivanje Nagradnog natjecanja te da promociju ni na koji način ne sponzorira, podržava ni administrira Facebook ni Instagram niti je s istima ni na koji način povezan.

ČLANAK 14: ZAVRŠNE ODREDBE

Dobitnici Nagradnog natjecanja nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većoj količini od one predviđene ovim Pravilima.

Novčane isplate nagrada nisu moguće, nagrade nisu prenosive te nisu moguće zamjene nagrada.

Organizator zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.

O svim promjenama i novostima o Nagradnom natjecanju, Organizator će igrače obavještavati objavama (https://www.facebook.com/GermaniaSportKladionica/).