Promo Stranica

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA „RUKOMETNA GROZNICA“

UVODNE ODREDBE

Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Nagradno natjecanje regulirano je ovim Pravilima kao natjecanje u kojem se nagrada dijeli ovisno o točno ili približno pogođenim brojem postignutih golova, te se ne smatra nagradnom igrom u smislu Zakona o igrama na sreću.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natjecanja „RUKOMETNA GROZNICA“ je GERMANIA SPORT d.o.o., Radnička 34/A, 10000 Zagreb, OIB: 75632766837 (u daljnjem tekstu: Organizator).

ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJECANJA

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 08.01.2018. godine nakon objave Nagradnog natjecanja do početka prve službene utakmice hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u rukometu, 12.01.2018. godine u 20:30 sati, na svim uplatnim mjestima Organizatora.

ČLANAK 3: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina.

Zaposlenici Organizatora, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici) nemaju pravo sudjelovanja.

ČLANAK 4: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU i ODABIR POBJEDNIKA

Sudjelovati u Nagradnom natjecanju može svaki Igrač ukoliko ispuni sljedeće preduvjete;

  1. da u poseban obrazac za sudjelovanje koji je dostupan na svim uplatnim mjestima Organizatora upiše:

– svoje ime i prezime

– broj telefona

– mail adresu

– ukupan zbroj golova hrvatske rukometne reprezentacije u prve tri službene utakmice hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u rukometu 2018.

– datum

– vrijeme (sat, minuta, sekunda ispunjavanja obrasca).

Ukoliko nitko ne prognozira točan zbroj golova, pobjednik natjecanja je igrač koji prognozira najbliži zbroj ukupno postignutih golova.

Ukoliko dva ili više igrača prognoziraju isti točan ili isti približan broj pogođenih golova, pobjednik je igrač koji se vremenski ranije uključio u Nagradno natjecanje (ranije upisao svoje podatke i ukupan zbroj golova).

Ukoliko je pobjednik natjecanja igrač koji je prognozirao točan zbroj ukupno postignutih golova, drugoplasirani igrač je igrač koji prognozira najbliži zbroj ukupno postignutih golova, dok je trećeplasirani igrač onaj igrač koji prognozira drugi najbliži zbroj ukupno postignutih golova.

Ukoliko je pobjednik natjecanja igrač koji prognozira najbliži zbroj ukupno postignutih golova, drugoplasirani igrač je igrač koji prognozira drugi najbliži zbroj ukupno postignutih golova, a trećeplasirani je onaj igrač koji prognozira treći najbliži zbroj ukupno postignutih golova.

Igrači smiju prognozirati samo jedanput. Ukoliko jedan igrač prognozira više puta, u obzir će mu se uzeti samo vremenski prva prognoza.

Sudjelujući u Nagradnom natjecanju, Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natjecanja.

ČLANAK 5: VRSTA NAGRADA

Organizator dodjeljuje sljedeće nagrade;

Pobjedniku Nagradnog natjecanja odnosno prvoplasiranom igraču dodjeljuje se 1. nagrada – mobitel.

Drugoplasiranom igraču dodjeljuje se 2. nagrada – vaučeri za klađenje u vrijednosti od 500,00 kn.

Trećeplasiranom  igraču dodjeljuje se 3. nagrada – vaučeri za klađenje u vrijednosti od 300,00 kn.

Vrijednost vaučera uplaćuje se igračima na korisničk račun za klađenje otvoren kod Organizatora (Germania Sport kladionici).

ČLANAK 6: OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici nagrada biti će objavljeni na svim uplatnim mjestima Organizatora, nakon što se odigra treća službena utakmica hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u rukometu 2018.

ČLANAK 7: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natjecanju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natjecanja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime i prezime, mjesto stanovanja, mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

ČLANAK 8: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natjecanju.

ČLANAK 9: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natjecanja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natjecanja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 10: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natjecanju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za sudjelovanje u ovom Nagradnom natjecanju.

Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natjecanja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.

Organizator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natjecanja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natjecanja ili je Organizator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionik Nagradnog natjecanja ima pravo tijekom Nagradnog natjecanja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natjecanju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka Sudionika ovog Nagradnog natjecanja.

ČLANAK 11: PREKID NAGRADNOG NATJECNJA

Nagradno natjecanje se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natjecanja biti obaviješteni putem obavijesti na svim uplatnim mjestima Organizatora.

ČLANAK 12: ZAVRŠNE ODREDBE

Dobitnici Nagradnog natjecanja nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većoj količini od one predviđene ovim Pravilima.

Novčane isplate nagrada nisu moguće, nagrade nisu prenosive, te nisu moguće zamjene nagrada.

Organizator zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.

O svim promjenama i novostima o Nagradnom natjecanju, Organizator će igrače obavještavati objavama na svim uplatnim mjestima organizatora te na službenoj web stranici Organizatora www.germaniasport.hr